Home » Genealogie » Doopinschrijving van Joannes van Herwijnen (1735-?)

Doopinschrijving van Joannes van Herwijnen (1735-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Joannes van Herwijnen (1733-?) weergegeven.1 Joannes werd op 26 januari 1735 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Pieter van Herwijne en Johanna van Meerte. Als doopgetuigen waren Lambertus van Meerten2 en Barbara de La Bare3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 143. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Johanna.
  3. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.