Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jantje van Baaren (1801-1859)

Doopinschrijving van Jantje van Baaren (1801-1859)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jantje van Baaren (1801-1859) weergegeven.1 Jantje werd op 22 februari 1801 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 9 februari 1801. Zij was een dochter van Cornelis van Baaren (±1765-1834) en Jantje van Meerten (±1774-1839). Als doopgetuige was Lutera Johanna van Baaren (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 62. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Waarschijnlijk was zij de zus van Cornelis.