Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jannetje van Meerten (1744-?)

Doopinschrijving van Jannetje van Meerten (1744-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jannetje van Meerten (1744-?) weergegeven.1 Jannetje werd op 17 juli 1744 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Cornelis (Jans) van Meerte en Maria van der Kraan. Als doopgetuige was Anna van der Kraan aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 219. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk is zij de zus van Maria.