Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Doopinschrijving van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan Willem van Meerten (1878-1944) weergegeven.1 Jan Willem is geboren op 15 februari 1878 en gedoopt op 10 november 1878. Zijn vader was Jervaas2 van Meerten (1836-1908) en zijn moeder was Elisabeth3 Vermeer (1845-1900).4

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 94. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Vaker Jerfaas genoemd.
  3. Soms ook geschreven als Elizabeth.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.