Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacob van Renkum (1722-?)

Doopinschrijving van Jacob van Renkum (1722-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacob van Renkum (1722-?) weergegeven.1 Jacob is gedoopt op 1 januari 1723. Het was toen nieuwjaarsdag. Hij was een zoon van Jan Jacobsen van Renkum en Aneken Jans van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Walburg van Ingen (?-?) vrouw van Jacob Jans (?-?) aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 41. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.