Home » Genealogie » Doopinschrijving van Huibert van Meerten (1685-?)

Doopinschrijving van Huibert van Meerten (1685-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Huibert van Meerten (1685-?) weergegeven.1 Huibert werd op 23 mei 1685 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Evert van Meerten en Abigail Ente. Als doopgetuigen waren Maria Vermeerten2, Joannes Vermeerten3 en Adam van Es4 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 593. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Dit was de nicht van Evert, dochter van Jan van Meerten.
  3. Hij was de broer van Evert.
  4. Of en hoe hij verwant was aan de doopouders is mij (nog) niet bekend.