Home » Genealogie » Doopinschrijving van Henrik Krom (1807-1808)

Doopinschrijving van Henrik Krom (1807-1808)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Henrik Krom (1807-1808) weergegeven.1 Hij werd op 5 juli 1807 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gouda. Hij is geboren op 13 juni 1807 en was een zoon Joannes Hermannus Krom (1768-1827) en Elisabeth Esther van Meerten (1770-1838). 2 Als doopgetuige waren Henrik van Meerten (1766-1830) en zijn vrouw Anna Barbara Schilperoort (1778-1853) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gouda, Doopboek 1782-1812, p. 339. Deze is te raadplegen in het Streekarchief Midden-Holland, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-esther-van-meerten-1770-1838-en-johannes-hermannus-krom-1768-1827/.
  3. Henrik was een broer van Elisabeth Esther en een ambtsgenoot van Johannes Hermannus. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-henrik-van-meerten-1766-1830-en-anna-barbara-schilperoort-1778-1853/.