Home » Genealogie » Doopinschrijving van Hendrik Cornelis André van Meerten (1802-1803)

Doopinschrijving van Hendrik Cornelis André van Meerten (1802-1803)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Hendrik Cornelis André van Meerten (1802-1803) weergegeven.1 Hendrik Cornelis André werd op 28 maart 1802 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij is geboren op 25 maart 1802. Hij was een zoon van Huibert Elisa van Meerten en Dionijsia Catharina van Blijswijk. Als doopgetuigen waren het echtpaar Hendrik André Parvé en Cornelia van Blijswijk aanwezig. Zij werden gerepresenteerd door Johan Huibert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Blijswijk.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, . 621. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Dit waren de zwagers en zussen van Dionijsia Catharina.