Home » Genealogie » Doopinschrijving van Grietje van Renkum (1725-?)

Doopinschrijving van Grietje van Renkum (1725-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Grietje van Renkum (1725-?) weergegeven.1 Grietje werd op 23 september 1725 gedoopt. Zij was een dochter van Jan Jacob van Renkum (?-?) en Anneken Jans van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Neeltje van Wees (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 45. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Neeltje was een schoonzus van Anneke.