Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerritje van Meerten (1801-1874)

Doopinschrijving van Gerritje van Meerten (1801-1874)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerritje van Meerten (1801-1874) weergegeven.1 Gerritje werd op 10 mei 1801 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 3 mei 1801. Gerritje was de dochter van Jan van Meerten (1769-1846) en Henderika Everse2 (1779-1837). Als doopgetuige was Gerritje van Meerten (geboren Van Lienden) (±1742-1822) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vaak Hendrika van Ginkel genoemd.
  3. Gerritje van Lienden was de moeder van Jan en daarmee de oma van de dopeling.