Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit Antonij Born (1889-1939)

Doopinschrijving van Gerrit Antonij Born (1889-1939)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Antonie Born (1889-1939)1 weergegeven.2 Gerrit Antonij werd op 6 oktober 1889 geboren. Hij was een zoon van Gerrit Antonij Born (1856-1898) en Cornelia van Meerten (1863-1936). Gerrit Antonie werd op 10 november 1889 gedoopt in de Hervormde Kerk te Opheusden.

Voetnoten

  1. In de meeste gevallen wordt hij Gerrit Antonij Born genoemd.
  2. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, Folio 10. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.