Home » Genealogie » Doopinschrijving van Evert van Gelder (1707-1769)

Doopinschrijving van Evert van Gelder (1707-1769)

De doopinschrijving van Evert van Gelder (1707-1769) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving van Evert van Gelder (1707-1769) weergegeven. 1 Evert werd op 30 oktober 1707 gedoopt ten overstaande van de dominee. Zijn vader was Albert van Gelder (?-1738) en zijn moeder was Peterken Everts (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.