Home » Genealogie » Doopinschrijving van Eva Brouwer (1644-1705)

Doopinschrijving van Eva Brouwer (1644-1705)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Eva Brouwer (1644-1705) weergegeven.1 Op 13 november 1644 werd zij gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was de dochter van Jan (Huijberts) Brouwer en Aeltien Aeriens. Als doopgetuige waren Marijken (Tonnis), Meijnsken (Huijberts) en Peeter (Huijberts) Brouwer.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 256. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Of en hoe de eerste verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend. De overige getuigen zijn vermoedelijk broer en zus van Jan.