Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1650-?)

Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1650-?)

Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1650-?). Cornelis werd op 6 mei 1650 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Hij was een zoon van Lambert (Evertsen) van Meerten en Maria (Huijberts) Trebelius. Als getuigen waren Jan (Everts) van Meerten en Trijntien (Huijberts) Tribelius aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 309. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Lambert en Trijntien de zus van Maria. Beiden waren echtelieden.