Home » Genealogie » Doopinschrijving van Bastiaan van Meerten (1922-2005)

Doopinschrijving van Bastiaan van Meerten (1922-2005)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Bastiaan van Meerten (1922-2005) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 1 oktober 1922 in de Nederlands Hervormde Kerk te Ingen. Bastiaan is geboren op 12 juni 1922 en is de zoon van Peter Marinus van Meerten (1874-1959) en Gerritje Anna2 de Wit (1883-1956).

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, 15-327 Doopregisters, 1662-1718, 1772-1996, 1880 mei-1940 jul, p. 107. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Hier abusievelijk Gerrit Janna genoemd.