Home » Genealogie » Doopinschrijving van Antonie Born (1896-1914)

Doopinschrijving van Antonie Born (1896-1914)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Antonie Born (1896-1914) weergegeven.1 Antonie is op 22 oktober 1896 geboren. Zijn vader was Gerrit Antonie Born (1856-1898)2 en Cornelia van Meerten (1863-1936). Antonie werd gedoopt op 10 januari 1897 in de Hervormde Kerk te Opheusden.

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, Folio 15. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. In akten vaak Gerrit Antonij genoemd.