Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anneke van Meerten (1777-?)

Doopinschrijving van Anneke van Meerten (1777-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anneke van Meerten (1777-?) weergegeven.1 Anneke werd op 12 januari 1777 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 8 januari 1777. Ze was een dochter van Hendrik van Meerten (±1734-1806) en Adriaantje van de Peppel (?-?). Als doopgetuige was Anneke van de Weert (?-?) de weduwe van Klaas van de Peppel (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk zijn dit de vader en moeder van Adriaantje, of de broer en schoonzus.