Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriaan van Meerten (1739-1811)

Doopinschrijving van Adriaan van Meerten (1739-1811)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriaan van Meerten (1739-1811) weergegeven. 1 Adriaen werd op 18 maart 1739 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gouda. Zijn vader was Bastiaan van Meerten (1714-1757) en zijn moeder Elisabeth Cornelia de Voo (?-1774). Als doopgetuige was Elisabeth van Meerten (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gouda, Doopboek 1719-1757, p. 434. Deze is te raadplegen in het Streekarchief Midden-Holland, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Om welke Elisabeth het hier gaat is mij (nog) niet bekend.