Home » Genealogie » Doopbewijs van Klaas van Meerten (1787-1833)

Doopbewijs van Klaas van Meerten (1787-1833)

Doopbewijs van Klaas van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Klaas van Meerten (1787-1833) weergegeven.1 Klaas werd gedoopt op 7 oktober 1787 en is geboren op 22 september 1787. Zijn vader was Aart van Meerten (?-?) en zijn moeder was Ida van Ingen2. De moeder was ook doopgetuige. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Klaas op 19 januari 1825 te Lienden in het huwelijk is getreden met Aalbertje van Kuilenburg (1802-1886).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel IJda van Ingen genoemd.