Home » Genealogie » Doopbewijs van Johanna Maria van Eck (1811-1900)

Doopbewijs van Johanna Maria van Eck (1811-1900)

Doopbewijs Johanna Maria van Eck zoals weergegeven in het Doop, trouw, en doodboek van de kerk in Huissen.

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van Johanna Maria van Eck (1811-1900).1 Zij is gedoopt op 3 maart 1811 in Huissen. Zij was een dochter van de echtelieden Lambertus van Eck (1781-1834) en Jannetje van den Eikel (1780-1859). Johanna Maria werd geboren op 14 februari 1811. Als doopgetuige waren aanwezig de vader en de moeder. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Johanna Maria op 6 juni 1860 in het huwelijk getreden is met Klaas Rut Hendrik van Meerten (1829-1899).

Voetnoten

  1. Huissen, Gereformeerde Gemeente, Doop, Trouw en Doodboek, a. Doopinschrijvingen 1771-1816, b. Trouwinschrijvingen 1771-1814, c. Overledenen 1771-1816. Te raadplegen via het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. ‘Gereformeerde Gemeente’ in deze bron moet niet verward worden met de huidige ‘Gereformeerde Gemeente’ die ontstaan is in 1907. Het gaat hier om de hervormde kerk van Huissen.