Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Leonard van Meerten en Barbara van Toulon (Arkelse versie)

Betaling van het trouwrecht door Leonard van Meerten en Barbara van Toulon (Arkelse versie)

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht van Leonard van Meerten (1731-1802) en Barbara van Toulon (1732-1762) weergegeven.1 Leonardus is predikant in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Arkel. Barbara komt uit Gorinchem. Ze betalen op 28 september 1757 voor de bruidegom dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Arkel, Trouwen en Begraven 1726-1778, p. 129. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.