Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Lambert Noordthoorn en Susanna Boudewijnse

Betaling van het trouwrecht door Lambert Noordthoorn en Susanna Boudewijnse

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht van Lambert Noordthoorn en Susanna Boudewijnse weergegeven.1 Ze betalen op 10 oktober 1719 zes gulden (ieder drie gulden).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Trouwen en Begraven 1703-1725, p. 118. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.