Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Martina van Meerten (1704-1704)

Begraafinschrijving van Martina van Meerten (1704-1704)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Martina van Meerten (1704-1704) weergegeven.1 Op 12 september 1704 werd deze baby begraven in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was het kind van Lambert van Meerten2. De begrafenis kostte drie gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Trouwen en Begraven 1703-1725, p. 24. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hier geschreven als Vermaerten.