Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Marrigje van Hove (?-1718)

Begraafinschrijving van Marrigje van Hove (?-1718)

Hierboven wordt een korte aantekening weergegeven van de begraafinschrijving van Marrigje van ’t Hoof.1 Zij werd op 30 december 1718 begraven in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Ze was weduwe van Jan (Klaessen) van Meerten.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 94. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. >. Een meer authentieke versie is te vinden via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.