Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Maria van Meerten (1686-1729)

Begraafinschrijving van Maria van Meerten (1686-1729)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Maria van Meerten (1686-1729) weergegeven.1 De begrafenis is op 8 april 1729 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Ze wordt weergegeven als ‘de vrouw van Jan van Amerongen’. De kosten voor de begrafenis bedragen drie gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 11 (346 bij FamilySearch). Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.