Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Maria Brouwer (1659-1731)

Begraafinschrijving van Maria Brouwer (1659-1731)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Maria Brouwer (1659-1731) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 31 december 1731 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedragen tweemaal drie gulden, dus samen zes gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 18 (353 bij FamilySearch). Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.