Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Gerardus Eliza Krom (1799-1800)

Begraafinschrijving van Gerardus Eliza Krom (1799-1800)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Gerardus Eliza Krom (1799-1800) weergegeven.1 Hij werd begraven op 21 april 1800 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gouda. Hij was een kind van ds. Johannes Hermannus Krom (1768-1827). De begrafenis kostte 30 gulden. De predikant woonde met zijn gezin aan de Oosthaven.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gouda, DTB Begraven 1766-1805, p. 409. Te raadplegen via de website FamilySearch: www.familysearch.org.