Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Elisabeth Pompe (1669-1758)

Begraafinschrijving van Elisabeth Pompe (1669-1758)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Elisabeth Pompe (1669-1758) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 14 december 1758 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Juffrouw Elisabeth Pompe was weduwe van Lambertus van Meerten (1675-1750).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 84. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.