Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Catharina van Vianen (1682-1722)

Begraafinschrijving van Catharina van Vianen (1682-1722)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Catharina van Vianen (1682-1722) weergegeven. 1 Op 14 februari 1722 werd Catharina van Vianen, weduwe van Jan van Maerten, begraven. De begrafenis kostte vijftien gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Trouwen en Begraven 1703-1725, p. 122. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.