Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Bastiaan van Meerten (1714-1757)

Begraafinschrijving van Bastiaan van Meerten (1714-1757)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Bastiaan van Meerten (1714-1757) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 3 november 1757 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 81. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.