Home » Artikelen geplaatst door Weet Magazine

Auteursarchief: Weet Magazine

‘Van den Dikkenberg laat duidelijk zien op welke punten theïstische evolutie in strijd is met de Bijbel’ – Bespreking van ‘De werken van Zijn handen’

Kun je de Bijbel lezen in het licht van de evolutietheorie? Veel christelijke wetenschappers en theologen vandaag de dag doen dat. Maar volgens Bart van den Dikkenberg leidt dat tot grote problemen.

In zijn boek De werken van Zijn handen, een kritisch commentaar op theïstische evolutie pakt Bart van den Dikkenberg, wetenschapsredacteur bij het Reformatorisch Dagblad, de visie bij de kladden dat God de kosmos door middel van evolutie tot stand heeft doen komen (theïstische evolutie).

Overzichtelijk

Van den Dikkenberg begint met het uitleggen van wat wetenschap is en hoe de wetenschappelijke methode werkt. Na deze ʻinleidingʼ gaat de auteur in op allerlei natuurwetenschappelijke en theologische problemen van evolutie in het algemeen en theïstische evolutie in het bijzonder. Op overzichtelijke wijze behandelt hij op chronologische volgorde het naturalistische ontstaansmodel, van de oerknal tot en met het ontstaan en de evolutie van het leven op aarde. Hierbij geeft Van den Dikkenberg allerlei creationistische tegenargumenten, waarvan er een aantal ook al eens in de Weet aan de orde is gekomen. Na een soort ʻintermezzoʼ over de tekst en de aard van de scheppingsverslagen in Genesis, verschuift de focus van wetenschap naar theologie. Hierin komen allerlei theologische problemen met theïstische evolutie naar boven, zoals wat je aan moet met het rusten van God op de zevende dag als de schepping door evolutie nog steeds voortgaat, of wanneer in het evolutieproces de menselijke ziel is ontstaan. De laatste hoofdstukken wijdt Van den Dikkenberg aan de verschillen tussen een theïstisch evolutionistische en een creationistische kijk op de Bijbel, om vervolgens af te sluiten met een hoofdstuk waarin hij een verband legt tussen het accepteren van de evolutietheorie onder gereformeerden en kerkverlating.

Totstandkoming

In het voorwoord maakt Van den Dikkenberg duidelijk dat dit boek is ontstaan omdat er onder andere bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland een behoefte was aan een Bijbels gefundeerd antwoord. Dat zie je ook terug in de bewoording van De werken van Zijn handen: het boek is vooral geschreven voor de reformatorische doelgroep. Voor veel Weet-lezers zal dat geen probleem zijn; voor lezers uit andere richtingen is het mogelijk even wennen. Van den Dikkenberg gebruikt regelmatig moeilijke woorden en vakjargon, wat hij doorgaans wel uitlegt, maar waardoor de tekst voor vooral jeugdige lezers toch over de hoofden heen zal gaan. Gelukkig bevat het boek, naast veel verduidelijkende tabellen en illustraties, ook een uitgebreide verklarende woordenlijst.

Mooie toevoeging

Dit boek is een mooie toevoeging aan je boekenplank. Van den Dikkenberg geeft je een behoorlijk compleet overzicht van de argumenten tegen naturalistische én theïstische evolutie, en laat duidelijk zien op welke punten theïstische evolutie in strijd is met de Bijbel (en welke desastreuze gevolgen dat heeft).

WEET MAGAZINE: NOG GEEN ABONNEE?
Het bovenstaande artikel is overgenomen uit Weet Magazine nummer 86 (zie hiernaast). Weet Magazine is een populair-wetenschappelijk creationistisch tijdschrift waarin ingewikkelde wetenschappelijke onderwerpen eenvoudig worden uitgelegd en op een bijbelgetrouwe manier worden besproken. Daarnaast brengt het tijdschrift bij kennis over creationistische wetenschapsbeoefening. Nog geen abonnee van Weet Magazine? Dat kan natuurlijk niet! Ga snel naar de website van Weet Magazine en sluit vandaag nog een abonnement af!

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit het Weet Magazine. De bronvermelding luidt: Redactie, 2024, De werken van Zijn handen, Weet Magazine 86: 50.

PERSBERICHT – Weet Magazine bespreekt gevaren van klimaatmodellen: IPCC-wetenschapper over klimaatmodellering: „Neutraliteit bestaat niet”

Noot van de redactie: Wij zijn bij ‘Oorsprong’ minder sceptisch op de ‘man-made-klimaatsverandering’. In onze ogen heeft prof. dr. ir. Wim de Vries in de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’ een evenwichtig verhaal geschreven, waarbij onder andere gewezen wordt op de menselijke verantwoordelijkheid vanuit scheppingsperspectief. Omwille van het debat delen wij dit persbericht van Weet Magazine.

WADDINXVEEN, 17 april 2024 – Klimaatmodellen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van overheidsbeleid rond klimaatverandering. Volgens velen hebben die modellen een hoge mate van objectiviteit en betrouwbaarheid, maar er klinkt ook kritiek. Het kan zomaar zijn dat de modellenmaker bepaalde gewenste uitkomsten in zijn algoritme heeft verstopt. Weet Magazine legde in haar nieuwe aprilnummer, dat nu in de boekhandel ligt, die kritiek voor aan Bart van den Hurk. Hij is werkzaam voor het IPCC, de VN-organisatie die de risico’s van klimaatverandering evalueert. Vindt hij de kritiek terecht? „Voor mij is het duidelijk dat neutraliteit niet bestaat.

Kritiek op het gebruik van computermodellen bij het bepalen van beleid komt onder andere van Ronald Meester (wiskundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en Marc Jacobs (datawetenschapper). In hun recent verschenen boek Van aardbeving tot zoönose waarschuwen ze ervoor dat een klimaatmodel een gevaarlijk instrument kan zijn in handen van politici. Ze huldigen het standpunt dat je niet met een model aan de slag moet gaan waarvan de inhoud geheim blijft, en zeker niet om daar dan maatschappelijk beleid op te bouwen. Ronald Meester: „Als het gaat over ons, mensen, en als het gaat over complexe zaken, dan moeten we ontzettend oppassen wat een model ons eigenlijk gaat vertellen. Wiskundige modellen hebben de schijn van pure wetenschap. Alles moet wetenschappelijk en cijfermatig geduid worden. Ze leveren het resultaat met een cijfer. Dat geeft de schijn van objectiviteit.

Hoewel Meester ook aangeeft dat modellen buitengewoon succesvol kunnen zijn, onderstreept hij dat modellen niet alleen de werkelijkheid beschrijven „Soms creëren ze zelf ook een werkelijkheid. Met de constructie van een model laten we zien welke ingrediënten wij daarin kennelijk van belang achten. En we laten daarin ook zien wat we onbelangrijk vonden en daarom hebben weggelaten. Een model is vaak eerder een mening in wiskundige vorm dan een verantwoorde voorspelling!

Desgevraagd erkent Bas van den Hurk van het IPCC dat neutraliteit ook rond klimaatmodellen niet bestaat. „Klimaatmodellen voorzien in een behoefte om een politiek proces te informeren. Het is dus onvermijdelijk dat er subjectieve keuzes worden gemaakt in het opstellen van scenarioʼs. Klimaatmodelleurs zijn zich hier in het algemeen erg van bewust. Ik zie dat het bij de selectie en presentatie van modelresultaten niet altijd duidelijk is welke subjectieve keuzes er zijn gemaakt, en dat er door andere keuzes andere resultaten worden verkregen. Er wordt daarom, ook bij het IPCC, steeds meer discussie gevoerd over die subjectieve keuzes. De aandacht verschuift langzaamaan van ʻsignaleren wat er mis isʼ naar ʻhet in kaart brengen van de resultaten van beleidskeuzesʼ. Voor zowel wetenschappers als beleidsmakers is het erg belangrijk om hun eigen subjectieve normatieve waarden expliciet onder woorden te brengen.

Het artikel in het aprilnummer van Weet Magazine maakt deel uit van een drieluik over het klimaat en klimaatverandering. In het volgende nummer van Weet Magazine wordt verder ingegaan op de kritiek op argumenten die pleiten voor klimaatverandering.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/artikelen/persberichten/klimaatmodellering-neutraliteit-bestaat-niet/.
(2) Fundamentum: https://oorsprong.info/persbericht-weet-magazine-bespreekt-gevaren-van-klimaatmodellen-ipcc-wetenschapper-over-klimaatmodellering-neutraliteit-bestaat-niet/.
(3) Drimble: https://drimble.nl/dossiers/duurzaamheid/96250245/ipcc-wetenschapper-over-klimaatmodellering-neutraliteit-bestaat-niet.html.

Weet Magazine zoekt een administratief medewerker (M/V)

Het populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine is op zoek naar een administratief medewerker (M/V).1 Dat blijkt uit de onderstaande advertentie die werd verspreid in de digitale nieuwsbrief van het blad. Goed in het uitvoeren van administratieve taken en altijd al voor een creationistische organisatie willen werken? Dan is deze baan zeker geschikt.2

Het gaat volgens de advertentie om twee tot drie dagdelen per week. Weet Magazine zoekt een collega die zelfstandig kan werken. Secuur en flexibel werken en snelheid zijn essentieel. Daarnaast is de ervaring met verschillende Officeprogramma’s geboden. De taakuren kunnen mogelijk uitgebreid worden met marketingtaken. Het kantoor van Weet Magazine is gevestigd in het Zuid-Hollandse Waddinxveen. Wanneer u interesse hebt, klik dan op de onderstaande advertentie. De pagina waar u op terecht komt geeft meer informatie en een volledige functieomschrijving.

Voetnoten

PERSBERICHT: Abortus kan vrouwelijke psyche beschadigen

WADDINXVEEN, 10 november 2020 – Abortus is een vrij onschuldige procedure. Als het ‘klompje cellen’ eenmaal verwijderd is, is er weinig meer aan de hand, en kan de vrouw verder met haar leven. Geen langdurige psychische gevolgen dus voor de vrouw, dat is wat je van alle kanten hoort. Dat er ook wetenschappelijke studies zijn die het tegendeel bewijzen, is bij veel mensen onbekend. In het kader van de aankomende Mars voor het Leven op 14 november heeft het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine in het oktobernummer een artikel gepubliceerd met een overzicht van onderzoeken die een ander geluid laten horen.

Om aan te tonen dat abortus geen nadelige psychische gevolgen zou hebben, wordt vaak verwezen naar een Nederlandse studie uit 2016, uitgevoerd onder 325 vrouwen, waaruit naar voren kwam dat vrouwen met psychische klachten na abortus al vóór die tijd een mentaal probleem hadden. Deze studie had echter een groot manco: de korte volgperiode. “Er zijn slechts gegevens verzameld over een periode van vijf jaar, terwijl bij veel vrouwen de mentale problemen pas later komen bovendrijven”, aldus Chris Develing, auteur van het artikel in Weet Magazine.

Psychische aandoeningen door abortus

Een veelzeggender studie werd in 2019 uitgevoerd, onder leiding van de Franse epidemioloog Louis Jacob. Het analyseerde eerder gemeten gegevens van 35.162 Duitse vrouwen over een periode van tien jaar. De gegevens van vrouwen die al vóór hun abortus mentale problemen hadden, werden vooraf geselecteerd en bij dit onderzoek uitgesloten. Bij de overgebleven vrouwen bleken degenen die een abortus hadden laten plegen, vaker met een scala aan psychische aandoeningen te kampen te hebben dan vrouwen die een baby hadden gekregen. Denk aan verschijnselen als depressie (3,4% tegenover 2,7%), aanpassingsproblemen (6,2% tegenover 5,6%) en psychosomatische klachten (19,3% tegenover 13,3%). De onderzoekers adviseren daarom om vrouwen voorafgaand aan een abortus over deze mogelijke gevolgen in te lichten. “Geen wonder”, voegt Develing toe, “In het licht van hun resultaten is dat advies volledig terecht.

Mentale problemen

Ook vóór de Nederlandse studie uit 2016 lieten verscheidene onderzoeken al zien dat vrouwen na een abortus psychische gevolgen kunnen ondervinden. In 2011 publiceerde Priscilla Coleman, een Amerikaanse hoogleraar in de menselijke ontwikkeling, een meta-analyse van de gegevens van 877.181 vrouwen (waarvan 163.831 met een abortuservaring). Hieruit bleek dat vrouwen die een abortus ondergingen een 81% hogere kans hebben op de ontwikkeling van mentale problemen. Ook in haar studie kwamen de grootste verschillen naar voren toen de vergelijking werd gemaakt met vrouwen die een volledige zwangerschap doormaakten.

Spijt van abortus

Veel vrouwen die een abortus laten plegen, hebben daar later spijt van. Dat blijkt niet alleen uit de persoonlijke verhalen die zulke vrouwen delen met medewerkers van Nederlandse pro-life-organisaties, maar ook uit de cijfers. In Finland constateerde men al in 1996 dat er een verband is tussen abortus en zelfmoord. Het gemiddelde zelfmoordcijfer van Finland lag toen op 11,3 per 100.000 vrouwen. Er was een duidelijke verhoging zichtbaar bij vrouwen die een miskraam kregen (18,1 per 100.000) en abortus lieten doen (34,7 per 100.000). Wanneer het echter wel tot een geboorte kwam, lag het zelfmoordcijfer met 5,9 per 100.000 significant lager.

Bovenstaande cijfers laten zien dat er elk jaar opnieuw vrouwen zijn die psychische hulp nodig hebben na een abortus. Of dat er veel of weinig zijn, doet niets af aan de noodzaak om alle vrouwen die een abortus overwegen, eerlijk over de mogelijke risico’s te informeren.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine 1: https://weet-magazine.nl/artikelen/mens/wat-doet-abortus-met-vrouw/.
(2) Weet Magazine 2: https://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2021/10/Weet-65-wat-doet-abortus-met-je-psyche.pdf.
(3) RefoWeb: https://www.refoweb.nl/nieuws/1640/abortus-kan-vrouwelijke-psyche-beschadigen/.
(4) Logos Instituut: https://logos.nl/persbericht-abortus-kan-vrouwelijke-psyche-beschadigen/.
(5) Fundamentum: https://www.oorsprong.info/persbericht-abortus-kan-vrouwelijke-psyche-beschadigen.

PERSBERICHT: Morning-afterpil kan wel degelijk abortief werken

  • Onderzoek laat zien dat morning-afterpil zwangerschap kan afbreken.
  • Grote winkelketens in Nederland zouden jonge vrouwen misleiden met verkeerde informatie.
  • Bijsluiters, productomschrijving, websites mogelijk aan herziening toe.

WADDINXVEEN, 9 AUGUSTUS – De morning-afterpil kan zeer waarschijnlijk abortief werken, ondanks dat dat ontkend wordt door de fabrikanten. Dat meldt het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine in haar jongste uitgave, die vorige week verscheen. Verschillende grote Nederlandse supermarkt- en drogisterijketens die het middel als ‘noodanticonceptie’ aanprijzen, zouden zich daarmee schuldig maken aan het verstrekken van onvolledige en misleidende informatie aan kwetsbare vrouwen.

In Nederlandse winkels zijn verschillende soorten morning-afterpillen zonder doktersrecept verkrijgbaar. De pillen kunnen ingenomen worden tot maximaal 5 dagen na onbeschermde geslachtsgemeenschap. De bekendste morning-afterpillen zijn NorLevo en ellaOne, die verschillende werkzame stoffen bevatten. Van beide middelen beweren de fabrikanten in de bijsluiter, de productomschrijving of op hun website dat ze de eisprong tegenhouden, en daarmee voorkomen dat je zwanger wordt. Als de eisprong eenmaal geweest is, zouden ze niet meer effectief zijn om een zwangerschap te voorkomen. Volgens Weet Magazine is dat echter in strijd met wetenschappelijk onderzoeken naar de werking van de pillen.

Abortieve werking

Het tijdschrift wijst erop dat de pillen, die onder andere verkrijgbaar zijn bij Kruidvat, Etos, Plus en Albert Heijn, ook effect kunnen hebben ná de eisprong. Er kan dan al een bevruchting hebben plaatsgevonden, waarna de morning-afterpil de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoederwand kan belemmeren. In dat geval werkt de morning-afterpil abortief. Weet Magazine baseert zich onder andere op een onderzoek uit 2019 bij muizen, waar het werkzame stofje uit de ellaOne-pil innesteling van bevruchte eicellen tegenging. Ook een meta-analyse uit 2016 wijst die kant uit. In die analyse kwam een team van internationale wetenschappers tot de conclusie dat levonorgestrel – het werkzame stofje uit de NorLevo-pil – slechts in 15% van de gevallen de eisprong voorkomt, en in veel andere gevallen waarschijnlijk een abortieve werking heeft.

Frans Gunnink, uitgever van Weet Magazine, spreekt de hoop uit dat de fabrikanten van ellaOne en NorLevo de omschrijving in hun bijsluiters, websites en productomschrijving heroverwegen, alsook de supermarkten en drogisterijen die de productinformatie op hun website hebben staan. “Als de fabrikanten beweren dat de morning-afterpillen uitsluitend een zwangerschap voorkomen, en die niet afbreken, spreken ze verschillende studies van de afgelopen tien, vijftien jaar tegen. Op zich is dat wel begrijpelijk, want wie wil er nou op zijn productverpakking zetten: ‘Dit middel werkt mogelijk abortief’? Maar ethisch kun je het niet noemen, laat staan wetenschappelijk verantwoord.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/artikelen/persberichten/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken/.
(2) Fundamentum: https://oorsprong.info/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.
(3) RefoPortaal: https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/489255/Weet_magazine:_Morning-afterpil_kan_abortief_werken/.
(4) CVandaag: https://cvandaag.nl/97291-morningafterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.
(5) Christelijk Nieuws: https://christelijknieuws.nl/2023/08/10/weet-magazine-morning-afterpil-kan-abortief-werken/.
(6) RefoWeb: https://www.refoweb.nl/nieuws/1717/morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken/.
(7) Drimble: https://drimble.nl/dossiers/wetenschap/92407412/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.html.
(8) PKN Hardenberg-Heemse: https://www.pknhardenbergheemse.nl/christelijknieuws_rssfeed_.
(9) Eeninwaarheid.info: https://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=1&item=2347.

PERSBERICHT: Probleemfossiel zaagt aan stamboom van menselijke evolutie

WADDINXVEEN, 10 augustus 2020 – In 2005 stuitte Yohannes Haile-Selassie, een wereldberoemd wetenschapper, in het stoffige woestijnzand van Ethiopië op de resten van een menselijk ogend fossiel. Hij gaf zijn vondst de naam ‘Big Man’. Nu, vijftien jaar later, blijkt Big Man een probleemfossiel te zijn: het is veel te menselijk en veel te oud om in het evolutieverhaal te passen.

Fossiele botvondsten waarvan beweerd wordt dat ze de evolutionaire geschiedenis van aap naar mens laten zien, zijn er genoeg. Maar lang niet alle vondsten passen mooi in dat plaatje. Big Man is er daar een van. Het fossiel werd gevonden in de Afar-driehoek in Ethiopië, en werd met seculiere dateringsmethoden gedateerd op 3,6 miljoen jaar. Haile-Selassie deelde het fossiel in bij dezelfde soort als het beroemde fossiel ‘Lucy’ (Australopithecus afarensis). Veel seculiere wetenschappers zien Lucy als een evolutionaire overgangsvorm tussen de vermeende aapachtige voorouders en moderne mensen.

Lucy in de prullenbak

Het christelijke populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine betoogt in zijn nieuwste uitgave echter wat anders: ‘Ondanks dat Big Man is geclassificeerd als A. afarensis, lijkt het fossiel op veel punten helemaal niet op dat van Lucy. Sterker nog, het lijkt grotendeels op dat van een mens. En dat is voor evolutionisten een groot probleem’. Het fossiel is met zijn 3,6 miljoen jaar – volgens de evolutionaire tijdschaal althans – namelijk zo’n 400.000 jaar ouder dan Lucy, en ruim een miljoen jaar ouder dan de eerste fossielen van het geslacht Homo, waartoe mensen behoren. Als Big Man werkelijk een mens was, kunnen Lucy en andere veronderstelde tussenvormen tussen aapachtige voorouders en moderne mens dus de prullenbak in, en zullen evolutionistische wetenschappers met een nieuwe vooroudersoort op de proppen moeten komen.

Menselijke eigenschappen

Om die stelling kracht bij te zetten, somt Weet Magazine allerlei menselijke eigenschappen van het fossiel op. Zo was Big Man 1,50 meter lang; dat is een halve meter langer dan Lucy. Bovendien was hij was minstens dubbel zo zwaar, en lijken de ruggengraat, ribben, en het bekken van Big Man een stuk menselijker dan die van Lucy. ‘Als je objectief naar het fossiel kijkt, heeft het meer weg van een mens dan van Lucy’, aldus het christelijke magazine.

Big problem

Voor Bijbelgetrouwe christenen, die de miljoenen jaren oude datering verwerpen, is de vondst geen probleem. Zij kunnen de botten toewijzen aan een mens die na de zondvloed in een omgeving leefde waar ook uitgestorven apensoorten leefden. Voor evolutionisten vormt Big Man echter een ‘big problem’: het ondermijnt de status van de huidige veronderstelde tussenvormen en legt zo de bijl aan de wortels van de menselijke evolutiestamboom.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/artikelen/persberichten/probleemfossiel-zaagt-aan-stamboom-van-menselijke-evolutie/.
(2) Logos Instituut 1: https://logos.nl/probleemfossiel-zaagt-aan-stamboom-van-menselijke-evolutie-populairwetenschappelijk-tijdschrift-weet-belicht-probleem-voor-evolutietheorie/.
(3) Logos Instituut 2: https://logos.nl/big-man-blijft-probleemfossiel/.
(4) De Atheïst 1: http://deatheist.nl/index.php/artikelen/668-creationisten-en-menselijke-evolutie.
(5) De Atheïst 2: http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/685-big-man-is-geen-probleemfossiel-een-repliek-aan-roos.
(6) CVandaag: https://cvandaag.nl/80814-probleemfossiel-zaagt-aan-stamboom-van-menselijke-evolutie?viacip=true.
(7) Newsletter Collector: https://newslettercollector.nl/newsletter/anne-en-arnan-wonen-in-een-busje-we-geloven-dat-god-dit-van-ons-vraagt/.
(8) Fundamentum 1: https://oorsprong.info/persbericht-probleemfossiel-zaagt-aan-stamboom-van-menselijke-evolutie/.
(9) Fundamentum 2: https://oorsprong.info/big-man-blijft-probleemfossiel/.
(10) ChristelijkNieuws: https://www.christelijknieuws.nl/news/11938/Probleemfossiel-zaagt-aan-stamboom-van-menselijke-evolutie.

Unieke Weet-filmvertoning ‘Het Mysterie van de Rode Zee’

Laatst zijn er twee nieuwe films van Weet Magazine verschenen over de doortocht door de Rode Zee. Op 28 oktober 2022 en 11 november 2022 kun je deze films in professionele setting bekijken in Dordrecht. Kom je ook?

Neem je familie en vrienden mee naar deze unieke Weet-filmvertoningen in Dordrecht. Verdeeld over twee avonden kun je de geprezen documentaires ‘Het Mysterie van de Rode Zee’ deel 1 (trailer1) en deel 2 (trailer2) bekijken. In de films ontsluiert filmmaker Tim Mahoney de raadsels rond Israëls doortocht door de Rode Zee. Waar vond die plaats? Zijn er resten van Farao’s leger gevonden? De filmvertoningen zijn een initiatief van interkerkelijke organisatie Missie Dordt, en hebben als doel om christelijke en niet-christelijke jongeren aan het denken te zetten over het geloof.

1e filmvertoning: vrijdag 28 oktober 2022

Het Mysterie van de Rode Zee Deel 1 zal vertoond worden op vrijdag 28 oktober 2022 om 20:15 uur. De film is toegankelijk voor alle leeftijden. Bekijk hier alvast de trailer.3

2e filmvertoning: vrijdag 11 november 2022

Het Mysterie van de Rode Zee Deel 2 zal vertoond worden op vrijdag 11 november 2022 om 20:15 uur. De film is toegankelijk vanaf 9 jaar en ouder. Heb je het eerste deel gemist? Dan kun je voorafgaand aan deze tweede avond nogmaals deel 1 bekijken, om 17:00 uur, op dezelfde locatie. Bekijk hier alvast de trailer.4

Programma

De avonden beginnen met een opening en toelichting door een Weet-medewerker. Daarna volgt de filmvertoning. Na afloop van de film is er de gelegenheid om na te praten over de film. Ook zal er een stand zijn van boekhandel Present uit Dordrecht waar je de films op dvd kunt kopen. Ook andere Weet-producten zijn er verkrijgbaar.

Kortingscode Weet-scheurkalender 2023

Op de filmavonden is de Weet Scheurkalender 2023 met 37,5% korting verkrijgbaar door middel van deze kortingsbon. Print daarvoor dit kortingsticket uit5 en neem die mee naar de avond, of laat hem zien op je mobiel.

Locatie

De films zullen worden vertoond in filmhuis The Movies in Dordrecht (adres: Nieuwstraat 62). Missie Dordt heeft een goede samenwerking met The Movies, waar al verschillende christelijke films zijn vertoond voor een select publiek, met het doel hen verdieping te geven en te laten nadenken over het christelijk geloof.

Toegangstickets

Een ticket kost €12,50. Dat is inclusief een gratis drankje na afloop. De tickets zijn verkrijgbaar via de landingspagina van de filmavonden op de website van Weet Magazine.6

Voetnoten

PERSBERICHT: Bijbelse menora blijkt niet zo groot als tot nog toe gedacht

WADDINXVEEN, 4 oktober 2022 – In kinderbijbels, Bijbelse encyclopedieën, en op christelijke websites zijn allerlei reconstructietekeningen te vinden van de tabernakel. Daarop is meestal een enorme zevenarmige kandelaar zichtbaar, zo hoog als een volwassen mens. Constructietechnisch is dat echter helemaal niet mogelijk, zo blijkt uit berekeningen van Weet Magazine. De oorspronkelijke menora moet een stuk kleiner zijn geweest.

De triomfboog van Titus in Rome. Bron: Weet Magazine.

Nauwkeurige lezers van de Bijbel konden al wel vermoeden dat de tekeningen van een twee meter hoge menora niet realistisch zijn. Exodus 25 zegt dat de oorspronkelijke menora vervaardigd was uit één talent zuiver goud (zo’n 30-55 kilo). Hedendaagse reconstructies van grote menora’s zijn echter veel zwaarder. De bekende 1,8 meter hoge kandelaar uit Jeruzalem die gemaakt is door het Tempelinstituut, een echte toeristentrekker, weegt maar liefst 500 kilo, en is gemaakt van koper, overtrokken met bladgoud. Dit wekt de indruk dat de originele kandelaar lang niet zo groot kan zijn geweest.

Armen te zwaar voor kandelaar

Een afbeelding van een computergegenereerd model van de kandelaar. De afmetingen zijn 1 bij 1 meter, en de dikte van de stam en de armen is circa 2 centimeter. De rode kleur geeft aan waar de vloeigrens wordt overschreden, en waar de kandelaar zal vervormen. Bron: Weet Magazine.

Om dit vermoeden te staven, zocht Weet Magazine in haar nieuwste uitgave (die deze week op de mat valt) de samenwerking met een werktuigbouwkundige. Aan de hand van Bijbelse gegeven werd berekend dat het niet mogelijk is om een 1,8 meter hoge kandelaar te maken van enkele tientallen kilo’s goud. Door de spanningen die het gewicht van de armen veroorzaken, wordt de vloeigrens (de spanning waarop er plastische vervorming begint op te treden) van goud overschreden, en gaan de armen doorzakken. De kandelaar zou versterkt kunnen worden door het goud te smeden. Dat zou echter nog steeds ontoereikend zijn om een 1,8 meter hoog model te maken waarvan de armen niet zouden verbuigen. De oorspronkelijke menora moet dus een stuk kleiner zijn geweest dan altijd gedacht wordt.

Triomfboog van Titus

Het idee dat de menora zo hoog als een mens zou zijn geweest, is gebaseerd op een afbeelding op de triomfboog van Titus. De Romeinse generaal Titus was degene die in 70 na Christus de stad Jeruzalem veroverde en de tempelschatten wegvoerde. Zijn ‘succes’ liet hij vastleggen op de triomfboog in het hartje van Rome. Daarop is ook een 1,8 meter hoge zevenarmige kandelaar te zien. Deze afbeelding heeft zijn weg gevonden naar het collectieve geheugen van christenen, en daarmee naar vrijwel alle reconstructieafbeeldingen van de tabernakel.

Kandelaar meermaals vervangen

De grootte van de buitgemaakte kandelaar is dus óf het gevolg van artistieke overdrijving van de kant van de Romeinen, óf het gaat allang niet meer om de originele kandelaar uit Mozes’ tijd. Het object is waarschijnlijk meermaals vervangen, zoals na de Babylonische wegvoering in 587 v.Chr., toen alle tempelschatten zijn meegenomen naar Babel. Alle navolgende kandelaars waren mogelijk groter dan het oorspronkelijke exemplaar, en hoeven niet per se te zijn gemaakt naar de oorspronkelijke bepalingen uit Exodus 25.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/artikelen/persberichten/bijbelse-menora-blijkt-niet-zo-groot-als-gedacht/.
(2) Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/artikel/993176-gouden-kandelaar-uit-tabernakel-was-niet-groot.
(3) Fundamentum 1: https://oorsprong.info/persbericht-bijbelse-menora-blijkt-niet-zo-groot-als-tot-nog-toe-gedacht/.
(4) Fundamentum2: https://oorsprong.info/eigenaar-website-aantekeningen-bij-de-bijbel-reageert-instemmend-op-weet-magazine-en-onderstreept-dat-gouden-kandelaar-in-tabernakel-niet-groot-is-geweest/.
(5) Logos Instituut: https://logos.nl/gouden-kandelaar-tempel-blijkt-kleiner-dan-gedacht/.
(6) Christelijk Nieuws: https://www.christelijknieuws.nl/news/14579/Bijbelse-menora-blijkt-niet-zo-groot-als-tot-nog-toe-gedacht.
(7) eeninwaarheid.info: http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2210.

WEET MAGAZINE
Weet Magazine is een tweemaandelijks verschijnend populairwetenschappelijk tijdschrift dat nieuws uit de natuur, techniek en wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief. Abonnee worden kan via de website van Weet Magazine.

Wagenwielen op de zeebodem – Weet Magazine brengt twee nieuwe dvd’s uit over de Exodus

Fundamentum: Onder bijbelgetrouwe archeologen wordt verschillend gedacht over de Exodus en de route van de woestijnreis. De dvd’s verwoorden en verbeelden vooral richting één visie. De dvd’s zijn de moeite van het kijken waard.

Hoe is het mogelijk dat de machtige Rode Zee in tweeën spleet? Trokken de Israëlieten niet gewoon door een ondiep Egyptisch meer? In deze boeiende documentaire gaat filmmaker Tim Mahoney op zoek naar antwoorden op deze prangende vragen.

Zijn zoektocht leidt hem naar de meest veelbelovende locaties van de doortocht, en langs duikers die beweren dat ze de overblijfselen van het leger van de farao op de zeebodem hebben gevonden. Zullen zijn vondsten de Bijbel bevestigen? Je kunt het zien in de nieuwe Weet-dvd’s Het Mysterie van de Rode Zee deel 1 en deel 2.

Tweeluik: deel 1

In het eerste deel vergelijkt de filmmaker twee verklaringen voor de doortocht: trok Israël slechts door een ondiep meer (zoals seculiere wetenschappers beweren), of was er sprake van bovennatuurlijk ingrijpen en een wonderbaarlijke tocht door een diepe zee? Bekijk hier de trailer.

Tweeluik: deel 2

Het tweede deel voert Mahoney langs de meest veelbelovende locaties van de doortocht en langs duikers die beweren de overblijfselen van farao’s leger op de zeebodem te hebben gevonden. Bekijk hier de trailer.

Bestel nu!

Beide dvd’s zijn te koop in de webshop van Weet Magazine voor €14,95 per stuk. Bestel ze nu (deel 1 en deel 2) en ontvang ze met een paar dagen thuis!

Deze korte aankondiging verscheen in de nieuwsbrief van Weet Magazine en is met toestemming overgenomen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de voorpagina van de website van Weet Magazine (naar onderen scrollen).

Trailer ‘Zoeken naar bewijs: Het mysterie van de Rode Zee – deel 2’

In 2020 verscheen de 142-minuten durende film ‘Patterns of Evidence: The Red Sea miracle II’. Dit jaar werd deze documentaire ook door Weet Magazine ondertiteld in de Nederlandse taal en op dvd uitgebracht. ‘Zoeken naar bewijs: Het mysterie van de Rode Zee – deel 2’ De trailer van deze dvd is hieronder te bekijken. De dvd is te koop in de webshop van Weet Magazine.1