Home » Genealogie » Adriana van Meerten (±1731-1816) doopgetuige bij de doop van Willem van Merkesteijn (1779-1870)

Adriana van Meerten (±1731-1816) doopgetuige bij de doop van Willem van Merkesteijn (1779-1870)

Doopbewijs van Willem van Merkesteijn in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Willem van Merkesteijn (1779-1870) weergegeven.1 Willem is gedoopt op 18 april 1779 en is geboren op 11 april 1779. Zijn vader was Peter van Merkesteijn (±1755-1831) en zijn moeder Cornelia van Alphen (?-?). Als doopgetuige was Adriaantje van Meerten (±1731-1816) aanwezig. Zij was de oma van de dopeling en getrouwd met Willem van Merkesteijn (?-?) waarnaar de dopeling vermoedelijk vernoemd is.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.