Home » Genealogie » Tweede doopinschrijving van Jan van Meerten (1828-1846)

Tweede doopinschrijving van Jan van Meerten (1828-1846)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1828-1846) weergegeven.1 Jan werd op 19 oktober 1828 geboren en is gedoopt op (?) november 1828.2 Zijn vader was Jan Willem van Meerten (1798-1845) en zijn moeder was Maartje3 Verwoert (1797-1845).4

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 22. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. November is wel zichtbaar de datum niet.
  3. Ook wel Marritje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.