Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818) weergegeven.1 Op 28 augustus 1818 werd om twaalf uur het overlijden van Willemina van Meerten ingeschreven in de burgerlijke stand. Willemina was overleden op 27 augustus 1818 om twaalf uur in de middag in de ouderdom van twee en zeventig jaar. Ze woonde aan de Pruijnstraat 181, Kanton 5. Willemina is geboren te Lienden, Gelderland.2 Willemina was getrouwd met Johannes Schuchardt. Haar onroerende goederen zijn nagelaten aan haar kinderen. Het gaat om Johannes Schuchart (1776-1848), negen en dertig jaar oud en van beroep kleermaker en om Willem Schuchardt (1786-?), drie en dertig jaar oud en van beroep schuijenmaker. Johannes woonde op het bovenstaande adres, Willem op Princesmats 26.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1818, deel 5, bladzijde 124. Te raadplegen via de website van het stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Haar ouders worden in deze akte helaas niet weergegeven.