Home » Genealogie » Overlijdensakte van Peter Stunnenberg (1836-1913)

Overlijdensakte van Peter Stunnenberg (1836-1913)

Overlijdensakte van Peter Stunnenberg (1836-1913) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt Doetinchem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Peter Stunnenberg (1836-1913) weergegeven.1 Op 6 oktober 1913 verscheen Johannes Hermannus Georgius Valk (1850-1917) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt Doetinchem. Johannes Hermannus Georgius was drie en zestig jaar oud en zonder beroep. Hij woonde te Oosseld. Hij deed de aangifte samen met Marinus Johannes Wilhelmus Beijer (1855-1936), acht en vijftig jaar oud en rijtuigpoetser van beroep. Hij woonde eveneens in Oosseld. Zij verklaarden dat Peter op 5 oktober 1913 om negen uur in de avond is overleden in de leeftijd van zeven en zeventig jaar. Peter oefende vlak voor zijn overlijden geen beroep meer uit. Hij is geboren te Ede2 en woonachtig te Doetinchem. Hij was de weduwnaar van Gerritje van Meerten (1836-1904).3 Peter was een zoon van de wijlen echtelieden Gerrit Stunnenberg (±1791-1857) en Annetje Rosenboom (±1798-1843).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Ambt Doetinchem, overlijdensakten, 1913, aktenummer 56. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-stunnenberg-1836-1913/.
  3. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-gerritje-van-meerten-1836-1904/. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.