Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822)

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822)

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822) weergegeven.1 Op 27 december 1822 werd het overlijden Johannes om elf uur in de ochtend beschreven in de Burgerlijke Stand. Hij was overleden op 27 december 1822 om drie uur in de nacht in de ouderdom van zeven en zeventig jaar. Hij woonde in de Anmstraat, nummer 281, kanton 5. Hij was geboren in Weder Oort uit Hessische en was aanspreker en rouwinkelier van beroep. Johannes was weduwnaar van Willemina van Meerten (±1746-1818).2 Verder is over hem niets bekend. Johannes heeft onroerende goederen nagelaten aan zijn kinderen. Het betreft Johannes Schuchardt, vier en veertig jaar oud en hetzelfde beroep uitoefenende als zijn vader en Willem Schuchart, zeven en dertig jaar oud en van beroep schuijermaker. Hij woont aan de Zeedijk.3

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1822, deel 10, bladzijde 153. Te raadplegen via de website van het stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn vrouw overleed op 27 augustus 1818 te Amsterdam. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-willemina-van-meerten-%c2%b11746-1818/.
  3. Uit de overlijdensakte van zijn dochter Willemina Schuchardt (1821-1822) blijkt dat hij aan de Zeedijk 126 woont.