Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852)

Overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852)

Overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852) weergegeven.1 Op 20 maart 1852 deed Johannes Carolus Landman (1789-1853) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen aangifte van het overlijden van Jacoba. Johannes Carolus was zeven en zestig jaar oud en postbode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Willem van Sonnen (±1816-?), zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Beide aangevers wonen in de stad Rhenen. Zij verklaarden dat Jacoba op 19 maart 1852 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van twee en tachtig jaar. Jacoba woonde op huisnummer Wijk 6 nummer 22 in de Gemeente Rhenen en is geboren te Ingen, gemeente Lienden. Jacoba was weduwe van Jan Gijsbert van Veenendaal en dochter van de wijlen echtelieden Jan van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootveld (?-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, overlijdensakten, 1852, aktenummer 38. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.