Home » Genealogie » Huwelijksakte van Mijntje Geurts (1917-?) en Gerrit Jolink (±1913-?)

Huwelijksakte van Mijntje Geurts (1917-?) en Gerrit Jolink (±1913-?)

Huwelijksakte van Mijntje Geurts (1917-?) en Gerrit Jolink (±1913-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Mijntje Geurts (1917-?) en Gerrit Jolink (±1913-?) weergegeven.1 Op 6 oktober 1939 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen om een huwelijk aan te gaan.

Gerrit Jolink was zes en twintig jaar oud en bankwerker van beroep. Hij is geboren te Zwolle en woonachtig te Utrecht. Gerrit was de meerderjarige zoon van wijlen Evert Jan Jolink (1885-1916) en Johanna Maria Tobij (1890-?). Johanna Maria was negen en veertig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Zwolle.

Mijntje Geurts was twee en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren en woonachtig te Nijmegen.2 Mijntje was de meerderjarige dochter van Peter Geurts (1889-1958) en Cornelia van Meerten (1891-1961).3 Peter was vijftig jaar oud en spoorwegbeambte van beroep. Cornelia was acht en veertig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Nijmegen.

De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid zijn aanwezig en verklaarden hun toestemming te geven tot dit huwelijk. De afkondiging van dit huwelijk heeft onverhinderd plaats gehad, zowel te Nijmegen als Utrecht, op 23 september 1939. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Jacobus Cornelis Oostdijk (±1913-?), zes en twintig jaar oud, bankwerker van beroep, woonachtig te Utrecht en halfbroer van de bruidegom.
  2. Dirk Geurts (1915-?)4, vier en twintig jaar oud, badmeester van beroep, woonachtig te Nijmegen en broer van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Nijmegen, huwelijksakten, 1941, aktenummer 631. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-mijntje-geurts-1917/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-cornelia-van-meerten-1891-1961-en-peter-geurts-1889-1958/.
  4. Hij was (later) getrouwd met Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?).