Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Meerten (1724-±1774)

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1724-±1774)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1724-±1774) weergegeven.1 Jan werd op 13 februari 1724 gedoopt in de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Lienden. Hij was een zoon van Klaas Jansen van Meerten (?-?) en Willemke van Ingen (?-?). Dit echtpaar woonde te In de Marsch. Als doopgetuige was Anneke Jans van Meerten (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 42. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Anneke was een zus van Klaas.