Home » Genealogie » Doopbewijs Gijsbertje van Merkesteijn

Doopbewijs Gijsbertje van Merkesteijn

Doopbewijs van Gijsbertje van Merkesteijn in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 13 februari 1803 en is geboren op 14 januari 1803. Haar vader was Frederik van Merkesteijn (±1780-1848) en haar moeder was Johanna Heijkamp (±1777-1819). Er wordt geen melding gemaakt van een doopgetuige. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Gijsbertje op 24 september 1825 te Lienden in het huwelijk trad met Gerrit van Meerten (1802-1845).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.