Home » Persbericht

Categorie archieven: Persbericht

PERSBERICHT: Abortus kan vrouwelijke psyche beschadigen

WADDINXVEEN, 10 november 2020 – Abortus is een vrij onschuldige procedure. Als het ‘klompje cellen’ eenmaal verwijderd is, is er weinig meer aan de hand, en kan de vrouw verder met haar leven. Geen langdurige psychische gevolgen dus voor de vrouw, dat is wat je van alle kanten hoort. Dat er ook wetenschappelijke studies zijn die het tegendeel bewijzen, is bij veel mensen onbekend. In het kader van de aankomende Mars voor het Leven op 14 november heeft het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine in het oktobernummer een artikel gepubliceerd met een overzicht van onderzoeken die een ander geluid laten horen.

Om aan te tonen dat abortus geen nadelige psychische gevolgen zou hebben, wordt vaak verwezen naar een Nederlandse studie uit 2016, uitgevoerd onder 325 vrouwen, waaruit naar voren kwam dat vrouwen met psychische klachten na abortus al vóór die tijd een mentaal probleem hadden. Deze studie had echter een groot manco: de korte volgperiode. “Er zijn slechts gegevens verzameld over een periode van vijf jaar, terwijl bij veel vrouwen de mentale problemen pas later komen bovendrijven”, aldus Chris Develing, auteur van het artikel in Weet Magazine.

Psychische aandoeningen door abortus

Een veelzeggender studie werd in 2019 uitgevoerd, onder leiding van de Franse epidemioloog Louis Jacob. Het analyseerde eerder gemeten gegevens van 35.162 Duitse vrouwen over een periode van tien jaar. De gegevens van vrouwen die al vóór hun abortus mentale problemen hadden, werden vooraf geselecteerd en bij dit onderzoek uitgesloten. Bij de overgebleven vrouwen bleken degenen die een abortus hadden laten plegen, vaker met een scala aan psychische aandoeningen te kampen te hebben dan vrouwen die een baby hadden gekregen. Denk aan verschijnselen als depressie (3,4% tegenover 2,7%), aanpassingsproblemen (6,2% tegenover 5,6%) en psychosomatische klachten (19,3% tegenover 13,3%). De onderzoekers adviseren daarom om vrouwen voorafgaand aan een abortus over deze mogelijke gevolgen in te lichten. “Geen wonder”, voegt Develing toe, “In het licht van hun resultaten is dat advies volledig terecht.

Mentale problemen

Ook vóór de Nederlandse studie uit 2016 lieten verscheidene onderzoeken al zien dat vrouwen na een abortus psychische gevolgen kunnen ondervinden. In 2011 publiceerde Priscilla Coleman, een Amerikaanse hoogleraar in de menselijke ontwikkeling, een meta-analyse van de gegevens van 877.181 vrouwen (waarvan 163.831 met een abortuservaring). Hieruit bleek dat vrouwen die een abortus ondergingen een 81% hogere kans hebben op de ontwikkeling van mentale problemen. Ook in haar studie kwamen de grootste verschillen naar voren toen de vergelijking werd gemaakt met vrouwen die een volledige zwangerschap doormaakten.

Spijt van abortus

Veel vrouwen die een abortus laten plegen, hebben daar later spijt van. Dat blijkt niet alleen uit de persoonlijke verhalen die zulke vrouwen delen met medewerkers van Nederlandse pro-life-organisaties, maar ook uit de cijfers. In Finland constateerde men al in 1996 dat er een verband is tussen abortus en zelfmoord. Het gemiddelde zelfmoordcijfer van Finland lag toen op 11,3 per 100.000 vrouwen. Er was een duidelijke verhoging zichtbaar bij vrouwen die een miskraam kregen (18,1 per 100.000) en abortus lieten doen (34,7 per 100.000). Wanneer het echter wel tot een geboorte kwam, lag het zelfmoordcijfer met 5,9 per 100.000 significant lager.

Bovenstaande cijfers laten zien dat er elk jaar opnieuw vrouwen zijn die psychische hulp nodig hebben na een abortus. Of dat er veel of weinig zijn, doet niets af aan de noodzaak om alle vrouwen die een abortus overwegen, eerlijk over de mogelijke risico’s te informeren.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine 1: https://weet-magazine.nl/artikelen/mens/wat-doet-abortus-met-vrouw/.
(2) Weet Magazine 2: https://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2021/10/Weet-65-wat-doet-abortus-met-je-psyche.pdf.
(3) RefoWeb: https://www.refoweb.nl/nieuws/1640/abortus-kan-vrouwelijke-psyche-beschadigen/.
(4) Logos Instituut: https://logos.nl/persbericht-abortus-kan-vrouwelijke-psyche-beschadigen/.
(5) Fundamentum: https://www.oorsprong.info/persbericht-abortus-kan-vrouwelijke-psyche-beschadigen.

PERSBERICHT: Logos Instituut school theïstisch evolutionisten bij

DE BILT, 23 OKTOBER 2019 – Onlangs verscheen het boek “En God zag dat het goed was: Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen” dat door veel van de 26 auteurs gezien wordt als een aanvulling op het twee jaar geleden uitgekomen boek van Gijsbert van den Brink “En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie”. De bijdragen aan het nieuwe boek zijn vooral geschreven door theologen en filosofen, waarvan de meesten de (neo)darwinistische evolutietheorie aanvaarden en de theïstisch evolutionistische richting van Van den Brink volmondig of aarzelend onderschrijven.

Logos Instituut wijst deze conclusie radicaal af. Ten eerste omdat het theïstisch evolutionisme met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming strijdig is met de openbaring in de Schrift, maar ook omdat veel (recente) natuurwetenschappelijke waarnemingen niet te rijmen zijn met deze “deep time” en “common descent”. Op de zwakke en onjuiste kanten van het (neo)darwinistische evolutiemodel, zoals deze wordt verwoord in de appendix van “En God zag dat het goed was”, is reeds in een aantal artikelen, o.a. in het Reformatorisch Dagblad, gewezen.

Meermaals heeft Logos Instituut aanhangers van het theïstisch evolutionistische model erop aangesproken zich meer te verdiepen in wat er door tegenstanders daarvan in wetenschappelijke artikelen en boeken is geschreven. Vaak kwamen daarop reacties als “dat heb ik lang geleden al eens gedaan” of “daar ga ik mijn geld/tijd niet aan besteden”. En dat blijkt ook nu weer uit de bronnen die genoemd worden in “En God zag dat het goed was”.

Daarom komt het Logos Instituut met cadeautjes voor de betrokkenen bij het boek “En God zag dat het goed was”: de uitgever, de redacteuren, de auteurs, de sprekers tijdens de presentatie en het novembercongres over het boek, ook de enkelingen die de theïstisch evolutionistische visie niet aanhangen. Allen ontvangen het boek “Genetic Entropy” van dr. John C. Sanford op woensdag 23 oktober in de bus (meestal op hun werkadres). In het boek toont Sanford (emeritus hoogleraar Cornell University), vanuit allerlei bronnen aan dat het genetisch verval bij alle organismen -en dus ook de mens- zo snel gaat dat zij meerdere duizenden jaren niet kunnen overleven. Het geringe aantal gunstige mutaties kan daartegen niets uitrichten. Evolutie van eencellige naar mens is hierdoor gewoonweg een onmogelijkheid. En dat is slechts één van de problemen voor het (neo)darwinistische evolutiemodel.

Logos Instituut hoopt en bidt dat dit boek een aanzet mag zijn voor het heroverwegen van de positie betreffende het onderwerp schepping-evolutie en dat het naar meer mag smaken.

Op de website van Logos Instituut is de brief te lezen die met de verzonden boeken is meegestuurd (https://logos.nl/wp-content/uploads/2019/10/Brief-boek-Sanford.pdf) evenals een eenvoudige journalistieke impressie van de inhoud van het boek “Genetic Entropy”: https://logos.nl/genetic-entropy-genetisch-verval-de-stille-moordenaar-een-vernietigend-argument-tegen-evolutie/.

PERSBERICHT: Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ in Hardinxveld-Giessendam

 • Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam.
 • Verwondering over Gods schepping is het thema.
 • Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap.
 • Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd.
 • Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream.
 • Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres.

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie.

Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam. Het congres wordt, als zijn gezondheidstoestand het toelaat, geopend door Jan van Meerten. De thema’s op het congres omvatten drie onderdelen: een theologisch gedeelte, een medisch-ethisch gedeelte en een natuurwetenschappelijk gedeelte. We starten het theologische gedeelte met een lezing van dr. Henk van den Belt over het Sola Scriptura van de Reformatie en waarom dit nog steeds relevant is voor deze tijd. De tweede theologische lezing wordt verzorgd door dr. Pieter Lalleman. Hij zal ons inleiden in de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën. We verwonderen ons in dit theologische gedeelte over (de overlevering van) Gods Woord. Na deze twee theologische lezingen volgt er een medisch-ethische lezing van dr. Bert-Jan Heusinkveld. Naar aanleiding van zijn proefschrift ‘De betere mens’ zal deze ethicus zich verwonderen over het menselijke medisch-wetenschappelijke vernuft om te komen tot mensverbetering, maar ook verkennen wat de medisch-ethische grenzen hiervan zijn. Mag alles wat kan?

Het grootste deel van de congrestijd gaat uit naar natuurwetenschappelijke verwondering. Na de etenspauze, waarbij een eenvoudige lunch verzorgd zal worden door de organisatie, trapt astrofysicus dr. Herbert Koekkoek dit gedeelte af met fotografische verwondering over het heelal. Na deze macro-wereld dalen we af naar slechts één, maar onmisbaar, element: water. Dat water een alledaags wonder is, dat is te zien in ontwikkelingslanden waar (soms) uren gelopen moet worden voor schoon drinkwater. Dr. Gerdien van Genderen-de Kloe geeft een lezing over de wereld van water. Dr. Nico Overeem brengt ons met zijn lezing in de wereld van de pathogenen. Zijn deze ziekteverwekkers speciaal gemaakt om zich aan te passen? Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Dr. Jan-Hermen Dannenberg is uitgenodigd om te spreken over de wonderlijke eigenschappen van DNA. Tenslotte sluit dr. Roel Jongeneel het dagprogramma af door met ons te kijken naar economie en rentmeesterschap. We kunnen ons verwonderen over de schepping, maar de mens kan met zijn handelen ook de schepping verwoesten. In hoeverre kunnen we dankbaar en verantwoord omgaan met het goed dat aan ons is toevertrouwd?

Het avondprogramma zal alleen via de livestream worden uitgezonden. In de avond zijn twee Angelsaksische sprekers uitgenodigd. Dr. Danny Faulkner denkt met ons na over creationistische astronomie en dr. Kenneth Coulson heeft als aardwetenschapper stromatolieten bestudeerd en wil zijn kennis met ons delen. Zijn interpretatie van deze paleontologische verschijnselen heeft gevolgen voor de kijk op de start van de zondvloed. Fundamentum is een creationistische organisatie. We geloven en belijden een zesdaagse schepping door God, een historische zondeval en de Heere Jezus Christus als ‘enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen’. De bekende theologische vierdeling van schepping, zondeval, verlossing en voleinding. Sprekers en schrijvers die worden uitgenodigd kunnen verschillend denken over de invulling en de natuurwetenschappelijke gevolgen van deze belijdenis, maar zijn er in ieder geval van overtuigd dat God de Schepper is van hemel en aarde.

Deelname aan dit congres is mogelijk door aanmelding via de webpagina www.oorsprong.info/congres. De entree voor het congres bedraagt 10 euro als regulier tarief en 7,50 euro voor studenten. Dit geringe bedrag wordt gebruikt ter bestrijding van de onkosten. Voor mensen die slecht te been zijn, te ver weg wonen of om andere reden verhinderd zijn wordt het congres ook via de livestream uitgezonden. Hiervoor is een afzonderlijke webpagina aangemaakt: www.oorsprong.info/livestream-congres-2023. Deze livestream is kosteloos en vrij toegankelijk. Het programma is geschikt voor geïnteresseerde leken, studenten en academici. Ook opvoeders, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel, predikanten en overige kerkelijke werkers kunnen tijdens dit congres nieuwe inzichten opdoen, die ze daarna kunnen gebruiken in de klas of in de kerk. Mensen die kritisch staan tegenover de schepping door God of daaraan twijfelen, zoals atheïsten en agnosten, worden door de organisatie ook uitgenodigd. Het is de wens van de organisatie dat dit congres mag leiden tot Gods eer en tot heil van de naaste.

Dit persbericht zal, samen met de flyer, begin oktober D.V. gedeeld worden met alle Nederlandstalige media en vanaf vandaag met vrienden, kennissen, kerkgenootschappen, politici etc. Het congres is geschikt voor alle Nederlandstaligen die woonachtig zijn in de gebieden Aruba, Curaçao, Indonesië, Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Het avondprogramma is internationaal geschikt voor deelnemers die de Engelse taal beheersen. Een pdf-versie van dit persbericht kan aangevraagd worden via het contactformulier.

PERSBERICHT: Morning-afterpil kan wel degelijk abortief werken

 • Onderzoek laat zien dat morning-afterpil zwangerschap kan afbreken.
 • Grote winkelketens in Nederland zouden jonge vrouwen misleiden met verkeerde informatie.
 • Bijsluiters, productomschrijving, websites mogelijk aan herziening toe.

WADDINXVEEN, 9 AUGUSTUS – De morning-afterpil kan zeer waarschijnlijk abortief werken, ondanks dat dat ontkend wordt door de fabrikanten. Dat meldt het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine in haar jongste uitgave, die vorige week verscheen. Verschillende grote Nederlandse supermarkt- en drogisterijketens die het middel als ‘noodanticonceptie’ aanprijzen, zouden zich daarmee schuldig maken aan het verstrekken van onvolledige en misleidende informatie aan kwetsbare vrouwen.

In Nederlandse winkels zijn verschillende soorten morning-afterpillen zonder doktersrecept verkrijgbaar. De pillen kunnen ingenomen worden tot maximaal 5 dagen na onbeschermde geslachtsgemeenschap. De bekendste morning-afterpillen zijn NorLevo en ellaOne, die verschillende werkzame stoffen bevatten. Van beide middelen beweren de fabrikanten in de bijsluiter, de productomschrijving of op hun website dat ze de eisprong tegenhouden, en daarmee voorkomen dat je zwanger wordt. Als de eisprong eenmaal geweest is, zouden ze niet meer effectief zijn om een zwangerschap te voorkomen. Volgens Weet Magazine is dat echter in strijd met wetenschappelijk onderzoeken naar de werking van de pillen.

Abortieve werking

Het tijdschrift wijst erop dat de pillen, die onder andere verkrijgbaar zijn bij Kruidvat, Etos, Plus en Albert Heijn, ook effect kunnen hebben ná de eisprong. Er kan dan al een bevruchting hebben plaatsgevonden, waarna de morning-afterpil de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoederwand kan belemmeren. In dat geval werkt de morning-afterpil abortief. Weet Magazine baseert zich onder andere op een onderzoek uit 2019 bij muizen, waar het werkzame stofje uit de ellaOne-pil innesteling van bevruchte eicellen tegenging. Ook een meta-analyse uit 2016 wijst die kant uit. In die analyse kwam een team van internationale wetenschappers tot de conclusie dat levonorgestrel – het werkzame stofje uit de NorLevo-pil – slechts in 15% van de gevallen de eisprong voorkomt, en in veel andere gevallen waarschijnlijk een abortieve werking heeft.

Frans Gunnink, uitgever van Weet Magazine, spreekt de hoop uit dat de fabrikanten van ellaOne en NorLevo de omschrijving in hun bijsluiters, websites en productomschrijving heroverwegen, alsook de supermarkten en drogisterijen die de productinformatie op hun website hebben staan. “Als de fabrikanten beweren dat de morning-afterpillen uitsluitend een zwangerschap voorkomen, en die niet afbreken, spreken ze verschillende studies van de afgelopen tien, vijftien jaar tegen. Op zich is dat wel begrijpelijk, want wie wil er nou op zijn productverpakking zetten: ‘Dit middel werkt mogelijk abortief’? Maar ethisch kun je het niet noemen, laat staan wetenschappelijk verantwoord.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/artikelen/persberichten/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken/.
(2) Fundamentum: https://oorsprong.info/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.
(3) RefoPortaal: https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/489255/Weet_magazine:_Morning-afterpil_kan_abortief_werken/.
(4) CVandaag: https://cvandaag.nl/97291-morningafterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.
(5) Christelijk Nieuws: https://christelijknieuws.nl/2023/08/10/weet-magazine-morning-afterpil-kan-abortief-werken/.
(6) RefoWeb: https://www.refoweb.nl/nieuws/1717/morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken/.
(7) Drimble: https://drimble.nl/dossiers/wetenschap/92407412/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.html.
(8) PKN Hardenberg-Heemse: https://www.pknhardenbergheemse.nl/christelijknieuws_rssfeed_.
(9) Eeninwaarheid.info: https://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=1&item=2347.

PERSBERICHT: 30 maart: Presentatie van een bemoedigende bundel met bijdragen van christenwetenschappers

Aanmelden voor de presentatieavond van D.V. 30 maart 2023 kan hier. Deze bemoedigende bundel bestellen kan hier.

Geloof en wetenschap combineren: kan dat? Ja, zeggen achttien Nederlandstalige wetenschappers in Inzicht. Zij laten vanuit de theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen bij het beantwoorden van deze spannende vraag. De scribenten leggen uit wat het is om wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Ze stellen dat het belangrijk is om ‘uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en natuur’. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. Terwijl velen in onze maatschappij een tegenstelling zien tussen geloof en wetenschap, blijkt in deze bundel dat ook verbindingen mogelijk zijn. Ter bemoediging van hen die studeren of willen gaan studeren.

Over het onderwerp ‘geloof en wetenschap’ valt veel te zeggen en te doordenken. Tijdens de presentatieavond van Inzicht geven de redactieleden Mart-Jan Paul, Wim de Vries en Benno Zuiddam een korte toelichting vanuit verschillende invalshoeken. Daarna is er ruimte voor interactie tijdens een forumdiscussie. Uitgever René Heij van uitgeverij De Banier overhandigt de eerste exemplaren van het boek. Ook is er een boekentafel waar de nieuwe bundel verkrijgbaar is. Inzicht is ook zeer geschikt als cadeau voor eindexamenkandidaten.

Praktische gegevens:

Wanneer? Donderdagavond 30 maart van 20:00 uur tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur).
Waar? Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG), Laan van Westenenk 12 te Apeldoorn.

De avond wordt ook uitgezonden via een livestream op het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier:
https://www.youtube.com/@debanieruitgeverij9844

Boekgegevens:

Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.)
Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht
344 pagina’s; € 19,95
ISBN 978 90 8718 7002
www.labarum.nl

Aan dit boek hebben meegewerkt: Pieter Boonstra, Peter Borger, Erik van Engelen, Aart Goedvree, Mart de
Groot, Henk Jochemsen, Maarten Klaassen, Hendrik Koorevaar, Tjaart Krüger, Piet Murre, Kees de Pater,
Mart-Jan Paul, Kees Roos, Wim van Vlastuin, Gie Vleugels, Piet de Vries, Wim de Vries en Benno
Zuiddam.

PERSBERICHT: Congres ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022

Op 22 oktober 2022 D.V. houdt Fundamentum in samenwerking met Geloofstoerusting en Logos Instituut haar jaarlijkse congres. Het is een hybride congres met zowel een livestream als bezoekersmogelijkheid.

Ondanks de grote zorgen bij Jan van Meerten (Fundamentum) gaat het geplande congres ‘Bijbel & Wetenschap’ op 22 oktober in Hardinxveld-Giessendam door. Eind augustus is er goed overleg geweest tussen Jan van Meerten en Kees van Helden (Logos Instituut). Jan heeft besloten om de uitvoering en verdere organisatie aan Logos Instituut over te dragen. De gezondheid van Jan laat het niet toe om de benodigde tijd te besteden aan dit congres. Wel hoopt hij die dag bij de opening aanwezig te zijn.

De sprekers voor deze dag zijn:

 • Dr. Benno Zuiddam (nieuwtestamenticus en classicus) over: De rol van Schriftgezag in de Vroege Kerk.
 • Dr. Peter Korevaar (sterrenkundige) over: Onze aarde – een speciale planeet voor leven en onderzoek.
 • Drs. Hans Hoogerduijn (fysisch geograaf) over: Rekolonisatie en de aardgeschiedenis: hoe de zondvloed en de roerige periode erna geschiedenis schrijven.
 • Dr. ir. Gert Kema (fytopatholoog) over: De rol van schimmels in Gods schepping.
 • Dr. Peter Borger (moleculair bioloog) over: Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming.
 • Dr. ir. Gijsbert Korevaar (industrieel ecoloog) over: Scheppingsgeloof en rentmeesterschap: bijbelse waarden en zorg voor de schepping.
 • Dr. Todd Wood (bioloog en biochemicus) over: A creationist biosystematic method: The current status of baraminology.
 • Dr. Matthew McLain (paleontoloog) over: Mammal-like reptiles: Synapsids and the evolution of mammals, a different view.

Voor het volledige programma en aanmelden voor deze dag, zie logos.nl/congres2022.

We zien uit naar een gezegend samenzijn. Men kan zowel op locatie als online van het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ genieten. Er wordt een entree van 10 euro per persoon gevraagd, welke aan de deur voldaan kan worden. Dit bedrag is inclusief een lunchpakketje in de middag. Uiteraard kan er naast het entreegeld ook een vrijwillige bijdrage gedaan worden. Het avondprogramma is slechts via de livestream te volgen.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Fundamentum: https://oorsprong.info/persbericht-congres-bijbel-wetenschap-2022/.
(2) CVandaag: https://cvandaag.nl/92921-jaarlijks-congres-bijbel-en-wetenschap-op-22-oktober.
(3) Eeninwaarheid.info: http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2208.

PERSBERICHT: Gebouw Schreeuw om Leven beklad met leuzen en mogelijke bedreiging anarchisten

In de nacht van 5 op 6 juli jl. is graffiti aangebracht op het pand waar Schreeuw om Leven gevestigd is. Hierbij stond ook een tekst die mogelijk als bedreiging kan worden gezien. Schreeuw om Leven roept op tot gesprek in plaats van agressieve daden.

In de nacht van 5 op 6 juli is er graffiti aangebracht op de ramen en muren van de benedenverdieping van het pand waarin Schreeuw om Leven is gehuisvest. Naast leuzen als “Baas in eigen buik” en “My body, my choice” werd het vandalisme voorzien van de boodschap “sterf” en een anarchistisch symbool: een omcirkelde ‘A’. Schreeuw om Leven doet aangifte bij de politie.

Het symbool met de omcirkelde A is vermoedelijk afkomstig van Antifa, een internationale beweging die fascisme wil bestrijden. Deze links-extremistische beweging was aanwezig op de demonstratie voor het recht op abortus op De Dam, op 7 mei van dit jaar. Zij waren herkenbaar aan het anarchistensymbool, zwarte kleding en dat zij zich maskeerden middels zwarte sjaals en doeken voor het gezicht. Op 5 juli werd de prolifebeweging nog vergeleken met de KKK door een opiniemaker op de website mamaplaats.nl. En eind juni verscheen in NRC een opiniestuk waarin werd opgeroepen om “elke vorm van tegenstribbeling [tegen vrije abortustoegang] met harde hand te bestrijden”. Taal doet ertoe. De Correspondent wees er in 2018 op dat Antifa geweld niet schuwt.

Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om Leven: “Het onherkenbaar maken en de manier van uiten van Antifa is tegengesteld aan de houding en communicatie van Schreeuw om Leven en de bredere christelijke prolifebeweging in Nederland. Wij willen niet onherkenbaar en onpersoonlijk, maar met open vizier het gesprek voeren. Op grond van overtuiging, dialoog, argumentatie. Niet middels vandalisme, bedreiging en nooit, maar dan ook nooit met harde hand. Nederland heeft een traditie van polderen, van praten tot je soms een ons weegt. Laten we dat vasthouden.

De bekladding met mogelijke bedreiging is een signaal dat de toon verhardt. En die toon en taal kunnen leiden tot daden van agressie en destructie. Tot nog toe zijn het Amerikaanse taferelen. Zo werden huizen van Amerikaanse rechters van het Hooggerechtshof bezocht door actievoerders. Eén van die rechters, Brett Kavanaugh werd het doelwit van een geplande moordaanslag die de FBI kon voorkomen. De verdachte gaf als reden voor de plannen van een moordaanslag de standpunten van Kavanaugh inzake abortus en wapens. Beide argumenten worden steeds vaker door met name de anarchistische en feministische voorstanders van abortus naar voren gebracht als redenen om de prolifebeweging, ook in Nederland, hard aan te pakken.

Alderliesten: “De verhardende toon en agressieve uitingen vormen de reden dat wij dit zorgwekkende signaal willen afgeven. het afgeven van een zorgelijk signaal. Het weerhoudt Schreeuw om Leven echter niet om verder te gaan met het opkomen voor ongeboren menselijk leven en goed te doen aan vrouwen die vragen om hulp rond abortus.

PERSBERICHT: Kies leven, een nieuw platform ter bescherming van het ongeboren leven

Het platform Kies Leven, dat individuele vrijwilligers en zelfstandige vrijwilligersgroepen verbindt die opkomen voor de bescherming van ongeboren kinderen, gaat verder als vereniging. Daartoe zijn op 24 juni 2022 bij de notaris de statuten getekend. Op 30 juni 2022 vond de oprichtingsvergadering plaats in De Bilt. De vereniging stelt per 1 juli twee medewerkers voor één dag in de week aan, waaronder Kees van Helden als coördinator en woordvoerder. Onder acclamatie werden Bert en Willy Dorenbos, en eerder betrokken bij het platform, voorgedragen als ereleden.

De prille vereniging bruist van ideeën en plannen om de bescherming van ongeboren kinderen aan de orde te stellen. Verschillende websites maken daar deel van uit. Veel daarvan sluit aan bij het bidden, waken, folderen en hulp aanbieden aan zwangere vrouwen die een abortus overwegen nabij abortuscentra.

Een speciaal initiatief is dat men aan de slag wil met het opzetten van een fysieke en een digitale gedenkplaats voor ouders die hun kindje willen herdenken dat niet geboren werd door abortus of miskraam. Hopelijk dat hiervan iets gerealiseerd kan zijn bij de komende Week van het Leven.

Dankbaarheid dat deze stappen mogelijk waren werd uitgesproken naar de Heere en Zijn zegen werd gebeden. Het motto van de vereniging is: Redden van ongeboren kinderen en leiden van hun ouders naar de Redder.

Belangstellenden die zich als lid actief willen inzetten voor de bescherming van ongeboren kinderen of dit als sympathisant/donateur willen ondersteunen kunnen zich melden via info@kiesleven.nl.

PERSBERICHT: Dit zijn de 10 boeiendste wetenschapsnieuwtjes uit 2021 voor christenen – Weet Magazine stelt jaarlijkse lijst op

Waddinxveen, 27 december 2021 – De wetenschap heeft niet stilgestaan in 2021. Keer op keer zijn er wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die relevant zijn voor christenen die geloven in de waarheid van de Bijbel. Daarom heeft het christelijke populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine opnieuw haar jaarlijkse lijst met de tien meest interessante vondsten of wetenschapsnieuwtjes opgesteld.

1. Gideon was here

In Israël is een potscherf gevonden met daarop de naam ‘Jerubbaäl’, de bijnaam van richter Gideon. Israëlische archeologen hebben deze scherf gedateerd op 1100 v.Chr., de tijd van het Bijbelboek Richteren (Rechters). Of deze Jerubbaäl dezelfde is als de richter Gideon is niet met zekerheid te zeggen. Wel laat dit zien dat de Bijbel de naam Jerubbaäl in de juiste tijd heeft geplaatst, wat pleit voor de betrouwbaarheid van het Bijbelse verslag.

2. Aapachtige voorouder valt uit evolutieboom

Evolutionisten zagen het fossiel van Sahelanthropus tchadensis, een aapachtig wezen, lange tijd als de oudste menselijke voorouder. De soort zou zelfs rechtop hebben gelopen. Maar nieuw onderzoek naar het dijbeen van S. tchadensis knikkert deze ‘voorouder’ uit de menselijke stamboom. Het dijbeen bleek helemaal niet geschikt te zijn om rechtop te lopen. De onderzoekers concludeerden daarom dat hij mogelijk helemaal geen menselijke voorouder was. Dat is niet gek voor als je in de Bijbel gelooft: mens en aap delen helemaal geen voorouder, maar zijn apart door God geschapen.

3. Mozes’ alfabet ontdekt?

Volgens de Bijbel was Mozes de schrijver van de eerste vijf Bijbelboeken. Veel wetenschappers beweren wat anders. Volgens hen kan Mozes Genesis tot en met Deuteronomium niet geschreven hebben, omdat er in zijn tijd nog geen Hebreeuws schrift bestond. Er is dit jaar echter een potscherf in Israël gevonden uit de 15e eeuw v. Chr. Op de scherf staan letters die een voorloper lijken te zijn van het Paleohebreeuws (het Hebreeuwse schrift dat vanaf de 10e eeuw v.Chr. werd gebruikt). Dat betekent dat Mozes wel degelijk een vorm van Hebreeuws schrift kan hebben gekend en gebruikt om de eerste vijf Bijbelboeken op schrift te stellen.

4. 90% overgroeit genderdysforie

Sommige mensen hebben het gevoel dat het ‘niet klopt’ dat ze geboren zijn als meisje of jongen. Dit heet genderdysforie. De ‘oplossing’ luidt nogal eens om dan maar (soms al aan het begin van de tienerjaren) puberteitsblokkers in te zetten en geslachtsveranderende operaties te laten uitvoeren. Een studie die eerder dit jaar verscheen, laat echter zien dat 90% van de jongens die op jonge leeftijd genderdysforie hadden, daar later (rond hun 20e) geen last meer van hebben. Het uitvoeren van onomkeerbare operatie (of slikken van hormonen) kan dus een grote fout zijn.

5. Buitenbijbelse schrijvers noemen drie-urige duisternis

De drie uur durende duisternis tijdens de kruisiging van Jezus wordt door drie evangelisten beschreven. Wat minder bekend is, is dat je die donkere uren ook tegenkomt bij vroege historici. De historicus Sextus Julius Africanus (160-240 n.Chr.) schreef bijvoorbeeld: ‘Over de hele wereld drukte een zeer angstaanjagende duisternis; en de rotsen werden door een aardbeving gescheurd, en vele plaatsen in Judea en andere districten werden verwoest.’ Africanus schuift ook een citaat van de Griekse historicus Phlegon (2e eeuw) naar voren. Die schreef dat er in de tijd van Tiberius Caesar, die regeerde van 14 tot 37 n.Chr., een volledige verduistering was van 12 uur tot 3 uur ’s middags, ‘zodat er zelfs sterren aan de hemel verschenen.’

6. Verwoestte een meteoriet Sodom en Gomorra?

Vlak bij de Dode Zee is op gesteente het mineraal allabogdaniet aangetroffen. Dat kom je normaal gesproken alleen tegen in ijzermeteorieten, en wordt alleen onder grote druk gevormd. De onderzoekers geven aan dat „er maar weinig omstandigheden op aarde zijn waarbij zo’n hoge druk wordt bereikt.” Een situatie waarin dat kan is tijdens een grote meteorietinslag. Maar er zijn volgens deze onderzoekers geen aanwijzingen dat die in dit gebied heeft plaatsgevonden. „Mogelijk is er, als het om de geologische geschiedenis van het Dode Zee-gebied gaat, toch iets wat we nog niet weten.” Ging de verwoesting van Sodom en Gomorra gepaard met meteorietinslagen en is allabogdaniet daar het restant van? Dat zou goed in het Bijbelse plaatje passen.

7. Opgeslokt als Jona

Een Amerikaanse kreeftenvisser zegt dat hij is opgeslokt door een walvis en daarna uitgespuugd. ‘Ik was aan het duiken naar kreeften toen een bultrug me probeerde op te eten,’ schrijft Michael Packard (56) op sociale media. ‘Ineens werd het pikkedonker. Ik dacht dat ik doodging. Ik heb wat blauwe plekken, maar geen gebroken botten.’ Packard kon ademen door de persluchtfles die hij nog meedroeg. Hij denkt dat hij 30 seconden in de bek vastzat. ‘Ik zag licht en toen begon hij met zijn kop te schudden. Voordat ik het wist, lag ik weer in het water.’ Packard werd gered door zijn collega’s. Dit voorval doet direct denken aan de geschiedenis van Jona, al zat die natuurlijk veel langer opgesloten, en zat die waarschijnlijk in een ander dier dan een walvis.

8. Kans op psychische schade na abortus

Uit een onderzoek onder 784 Amerikaanse vrouwen dit jaar bleek dat voor 38% van de vrouwen die abortus willen laten plegen, de zwangerschap gewenst (maar verkeerd getimed) was. Dat is een opmerkelijk hoog percentage. In eerder onderzoek was dit slechts 20%. Ook gaf 58% aan psychologische stress te ervaren door een zekere mate van emotionele binding met het kindje. Een andere studie liet zien dat tot 64% van de aborterende vrouwen zich door de omgeving onder druk gezet voelt worden om een abortus te laten plegen. Deze vrouwen lopen een verhoogd risico op negatieve emotionele reacties na de abortus.

9. Verse dinozenuwen

Mark Armitage, een christelijke wetenschapper, doet al jaren onderzoek naar zacht weefsel in dinobotten. Zulk weefsel is een groot probleem voor de evolutietheorie, omdat er na al die miljoenen jaren die dinobotten oud zouden moeten zijn, geen greintje vers weefsel meer in aanwezig zou moeten zijn. Dat het tegenovergestelde het geval is, laat zien dat de reuzenreptielen helemaal niet zo lang geleden zijn uitgestorven als altijd gedacht wordt. Ook dit jaar heeft Armitage weer een bijzondere ontdekking gedaan: uit het achterhoofdsbeen van een Triceratops haalde hij zenuwbundels die zo vers waren dat ze leken op de zenuwbundels van een pas geslachte kip!

10. Garderobe van koning David

In het zuiden van Israël zijn dit jaar een paar stukjes koninklijk purperen stof gevonden – uit de tijd van koning David. Purperen kleding was ontzettend duur, en daardoor alleen voor de elite weggelegd. Stof die je daarmee verfde was zijn gewicht letterlijk tien tot twintig keer in goud waard. “We kunnen niet zeggen van wie de stoffragmenten waren, maar als we de kleerkast van David of Salomo konden openen, zouden we zeker kleding aantreffen die in deze kleur was geverfd”, aldus een medewerker van de Israëlische Antiquiteitenautoriteit.

Deze (wetenschaps)nieuwtjes stonden eerder in uitgebreidere versie in Weet Magazine, een tweemaandelijks verschijnend populairwetenschappelijk tijdschrift dat nieuws uit de natuur, techniek en wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief. Abonnee worden kan via de website van Weet Magazine.

PERSBERICHT oktober 2021: Cursussen stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

We willen u in dit persbericht nader informeren over de voortgang van de cursussen. Zoals u op onze website godsvruchtenweteschap.nl kunt lezen worden in dit cursusjaar 2021/2022 de volgende cursussen gegeven:

 • Close reading van Ezechiël
 • Hermeneutiek
 • Inleiding in de Bijbelse theologie
 • Thema’s uit de geloofsleer

De cursussen Close reading van Ezechiël en Hermeneutiek worden nu gegeven. Er blijkt veel belangstelling voor te zijn. Voor de overige cursussen hebben zich al heel wat mensen aangemeld, maar meer aanmeldingen zijn nog mogelijk. Wat de cursus Close reading van Ezechiël betreft, is het gezien het karakter van de cursus, mogelijk ook tussentijds nog aan te sluiten.

De eerstvolgende cursus is Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus. Deze cursus start op D.V. 27 november. In deze cursus wordt uiteraard brede aandacht gegeven aan Augustinus. Vervolgens passeren mensen die zijn gedachtegoed hebben uitgedragen: Anselmus, Blaise Pascal, Cornelis van Til en Alvin Plantinga.

Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus

Augustinus is terecht de kerkvader van het Westen genoemd en heeft als geen ander de theologie en het geestelijke leven van de kerk van het Westen gestempeld. Zijn omvangrijkste werk De Stad van God (De Civitate Dei) is richtinggevend geweest in het denken over kerk en staat. Augustinus heeft geworsteld met de intellectuele houdbaarheid van het christelijk geloof.

Wat Augustinus onder andere zo interessant maakt, is dat hij met intellectuele vragen heeft geworsteld die telkens weer gesteld worden. Vragen van menige catechisanten blijken al door Augustinus gesteld te zijn en vervolgens ook beantwoord en vaak op een bevredigende wijze. Daartoe draagt ook zijn boek Belijdenissen bij. Hierin schrijft hij uitvoerig over zijn geestelijke ontwikkeling, ook hoe zijn bekering aanvankelijk meer van intellectuele aard was en later meer heeft doorgewerkt in zijn morele bekering.

Anselmus is een middeleeuws theoloog die heel welbewust in het spoor van Augustinus gaat. Hij leefde weer in en heel andere tijd, de tijd van de kruistochten. In de cursus wordt aandacht gegeven aan de verhouding tussen geloof en rede. De echte kennis is geloofskennis en dat vraagt om verdere doordenking. Welk begrip hebben wij van het bestaan van God en hoe wij alleen tot God kunnen naderen dan door een Middelaar. Dat alles komt o.m. aan de orde in het door hem geschreven boek Waarom God mens werd. In de cursus komt ook zijn boek Proslogion aan de orde, waarin Anselmus argument geeft voor het bestaan van God.

De zeventiende-eeuwse Fransman Blaise Pascal kunnen we als één van de grootste geestelijke zonen van Augustinus typeren. We maken in deze cursus kennis met de geleerde natuurkundige en wiskundige, die een plotselinge bekering meemaakte, altijd lid van de roomse kerk (jansenisme) is gebleven, die zich voor God geen genie wist, maar alleen een zondaar die op Christus alleen was aangewezen.

De Amerikanen Cornelius van Til (1895-1987) en Alvin Plantinga (1932-heden), die zoals hun namen laten zien beiden Nederlandse wortels hebben, kunnen beiden via Calvijn als erfgenamen van de augustijnse traditie over de verhouding van geloof en kennis worden gezien. Beiden zijn echt systematische denkers. De veelvormigheid van de gereformeerde traditie doen zij niet echt recht, omdat uitgebreid historisch onderzoek ontbreekt.

Elk op hun eigen wijze hebben zij inzichten uit de door Calvijn gestempelde erfenis van Augustinus verwerkt. Daarbij sluit Van Til in onderscheid met Plantinga ook zonder reserve aan bij de genadeleer van Calvijn. Plantinga gaat uit van de vrije wil en meent dat wij niet mogen spreken over de eenvoudigheid van God. Hoewel hij hierin een afwijkend standpunt inneemt t.o.v. de gereformeerde traditie, neemt dat niet weg dat wij zowel van hem als van Van Til het een en ander kunnen leren. Niet alleen Plantinga maar ook Van Til was feitelijk meer een filosoof dan een apologeet. Beiden hebben inzichten ontwikkelt die zeer vruchtbaar zijn voor de verantwoording en verdediging van het christelijk geloof.

Overige cursussen

De cursus ‘Inleiding in de Bijbelse theologie’ is in de eerste plaats bedoeld voor predikanten en leraren in het middelbare onderwijs die nageschoold willen worden. Anderen zijn overigens ook van harte welkom. Deze cursus wordt op donderdagmorgen gehouden. De eerste keer is D.V. donderdag 3 februari 2022. De laatste cursus ‘Thema’s uit de geloofsleer’ wordt volgend jaar op een viertal avonden in april en mei gegeven en is nadrukkelijk bedoeld voor elk geïnteresseerd gemeentelid.

Over drie seizoenen verspreid worden er elk jaar nieuwe cursussen aangeboden. Er is tot op zekere hoogte sprake van een lint, maar in principe is elke cursus een afzonderlijk geheel. Zonder een eerdere cursus gevolgd te hebben kan men aan cursussen die een volgend seizoen worden aangeboden met vrucht deelnemen. De cursussen worden gegeven in Gouda. De cursus Close reading van Ezechiël die een wat meer specialistisch karakter heeft, is gesplitst en wordt behalve in Gouda ook in Nunspeet gegeven.

Meer informatie is te vinden op de website: godsvruchtenweteschap.nl. Wie belangstelling heeft voor een van de cursussen of meer informatie wil, kan zich via de email dspdevries@solcon.nl wenden tot dr. P. de Vries. Inmiddels zijn er meerdere donaties ontvangen. Omdat de kosten de baten zullen overstijgen, zijn donaties – groot of klein – nog altijd van harte welkom. Het bankrekening nummer van onze stichting is NL24RABO0369683501. Het bestuur en dr. P. de Vries spreken de wens uit dat het werk van de stichting Godsvrucht en wetenschap tot zegen zal zijn. Dit in de overtuiging dat de Bijbel de stem is van de drie-enige God Die als de God van volkomen zaligheid is te belijden.