Home » Genealogie (Pagina 2)

Categorie archieven: Genealogie

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 48

“van sijn in eer aangehaalde Historie der verbonde Nederlandsche Edelen meend dat Jan van Brakel soude geweest sijn, die als capitein ter Zee de Keeten bij Chattam tegens de Engelsche soúde door zeilt hebben, en als Schout bij Nagt bij Soulsbaaij teegens de Fransche gesneuvelt is als op sijn Tombe te Rotterdam. Maar dese Johan van Brakel 5e tot Karmestein heeft niet gedient sijnde geweest extra ordre Raad in ’t Hof van Gelderlant en weegens de Ridderschap van t Quartier van Nijmegen dan in s Haar Ho: dan in den Raad van Staate. Simon van Leeuwen heeft die zee officier Jan van Brakel op sijn geslagt Register van Brakel niet, nog Hoog Straaten ook niet, die hem in sijn woorde Boek in de Alphabeetische Series naa de.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 47

“Dogter van Dirk van Brakel 2de tot den Brakel weduwe van Pierre de Pagniet Ritmeester der Lijfwagt van Prins Maurits van Oranje en Nassau zich Pag. deses 9

1e Dogter Catharina van Brakel 1e getrouwt met Reijnier Heert en 2e met Adrian Jan van Golstein in de Neder Betuwe van den Hoekenburg bij Rijswijk verschreeven.
2e Dogter, Margareta van Brakel 1e getrouwt met Jan van Bloemendael 2e met Augustijn Jan van Klooster
Dus volgt hier

Johan van Brakel Vde tot Karmestein, welke d Hr te Water in sijn stamlijst van t geslagt van Brakel 4de stuk.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 46

“Johan van Brakel IVe tot Karmestein capitein en gouverneur van de Voorne bij Thiel getrouwt met Catharina van Millinck Dogter van N.N. van Millink en Henrica van Varick, dewelke naliet 2 zoonen en 2 Dogters

1e Zoon Berend van Brakel getrouwt 1e met Wilhelmina van Balveren waar van geen kinderen 2e met Johanna van Azewijn waar bij naliet 1 Dogter Elisabeth van Brakel getrouwt met Eusebius Bentinck op 31 Dec: 1638 welke was een zoon van Berent Bentinck en Anna van Bloemendael

2 Zoon Johan van Brakel getrouwt met Dorothea de Bars Dogter van Leonard de Bars die getrouwt hadde Antoinette van Brakel”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 45

“En Johanna van Haersolte. Sij stierf 14 Mai 1613 en wierd met 8 Quartieren te Arnheim begraven, naalaatende alleen 2 Dogters

1e Elisabeth van Brakel getrouwt met Borre van Ameronge Land commandeur der Duitsche ordre te Utrecht en
2e Catharina van Brakel getrouwt met Willem van Haarsolte Drost van Brevoort die 12 Julij 1646 bij het Springen van een kruid Boven met haar man en 8 kinders omkwamen en 9de overblijvend kind bij haar oom Johan van Brakel sijnde.

De Dogter van Lodewijk van Brakel was Catharina van Brakel getrouwt met Frans Liesemans. Dus volgt Jo=”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 44

“1e Dogter Berta van Brakel getrouwt met Both van der Eem
2 Aletta van Brakel getrouwt met Jan Saal Uijten Engh tot Amersfoort, alwaer sij stierf 3 April 1619 en met hem begraven is met 8 Quartieren.

Lodewijk van Brakel IIIe tot Karmestein 1e getrouwt met Catharina van Templer uijt het Land van Luik 2e met Judith van Bijnhem en 3e met N.N. Ruisen, alleen bij Catharina van Templer gehad hebbende 2 Zoonen en 1 Dogter.

1e Zoon Johan van Brakel getrouwt met Henrica van Millinck capitein & gouverneur van de Voorn bij Thiel.
2 Zoon Gerrit van Brakel capitein getrouwt met Elisabeth van Doornik Dogter van Antonie van Doornik en”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 43

“2de Zoon Cornelis van Braekel meede ongetrouwt gestorven.
3e Zoon Dirk van Braekel getrouwt met Petronella Vijgh Dogter van Adriaen Vijgh en Hardewigh van Rossum wiens wapen Bord tot 1795 in de kerk te Thiel gehangen heeft en mit het dese Dirk van Braekel Johan van Braekel 2de tot Karmestein s’soon sijn of sijn Ishidegermain (?) Neef Dirk van Braekel 2de tot Braekel tot Braekel ssoon geweest sijn die volgend De Hr te Water Loco ditato de Lijst der verbonde Edele geteekent heeft sig schrijvende Dirk van Brakel hij stierf sonder kinders natelaaten.
4e zoon Lodewijk van Braekel getrouwt met Catharina van Tempier.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 42

“2de Dogter Elisabeth van Braekel getrouwt met Hugo Ruisch.
3e Dogter Margareta van Braekel getrouwt met Dirk van Eck.
4e Dogter Claeske van Braekel getrouwt met N.N. van Spaen volgh dus haar oudste Broeder.

Johan van Braekel IIde tot Kermestein die volgens de Heer Te Water sijn Historie der Verbonde Edele de lijst daar van geteekent heeft J: van Braekel schoon op sijn Grafsteen nogh 1802 in de kerk te Liende te sien geschreeven staat Brakel.

(Niet leesbaar doorgehaald stuk.)

Hij liet na 4 zoonen en 2 Dogters
1e zoon Johan van Braekel ongetrouwt gestorven
2e”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 41

“Cornelis van Braekel Ie Tot Karmestein Bij Lienden in Neder Betuwe ouder Broeder van Lodewijk van Braekel Ie tot den Braekel bij Rijswijk in Neder Betuwe als op Pag: 6 deser zich: wierden door sijn Grootvader van Moeders sijde Lodewijk van Leefdael in ’t Jaar 1502 vier en Twintig Morgen Lands onder Ommeren bij Lienden opgedraagen, en Trouwde Margareta van Boecop waar hij naliet 2 zoonen en 4 Dogters.

1e zoon Johan van Braekel getrouwt met Johanna van Meerten.
2 Cornelis van Braekel ongetrouwt gestorven.
1e Dogter Catharina van Braekel getrouwt met N.N. van Poelwijk.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 40

“De Posteriteit van Cornelis van Brakel 1e tot Karmestein in de 18e Eeuw in Gelderlant uijtgestorven als op Pagina 6 deses vermelt, ziet op de volgende Pagina 39.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 24

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?