Home » Genealogie (Pagina 2)

Categoriearchief: Genealogie

Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 12 november 1874 verscheen Lambertus Aaldert van Meerten (1826-1890) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam om aangifte te doen van het overlijden van Cornelis. Lambertus Aaldert was acht en veertig jaar oud, koetsier van beroep en schoonzoon van de overledene.2 Hij deed de aangifte samen met Pieter Verdoorn (1835-1897), negen en dertig jaar oud, van beroep subontvanger en wonende te De Werken. Zij verklaarden dat Cornelis op 10 november 1874 om elf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier en zeven en zeventig jaar..3 Hij oefende geen beroep uit en was woonachtig te Maurik. Cornelis was weduwnaar van Maria van den Berg (1797-1865)4 en zoon van de wijlen echtelieden Gerrit Vermeer en Hendrina van Zandwijk.

Voetnoten

Doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Cornelis werd op 16 september 1798 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Maurik. Hij was een zoon van Garret Vermeer en Hendrika van Sandwijk (?)2. Als getuige was Aaltje van Ingen aanwezig.3 Cornelis werd geboren op 11 september 1798.

Voetnoten

Tweede huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831)

Hierboven wordt de tweede huwelijksinschrijving1 van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831) weergegeven.2 Op 14 juni 1782 zijn Willemina en Cornelis in wettige ondertrouw opgenomen. Het gaat om Cornelis van den Berg die geboren is te Eck en Wiel en Willemina van Meerten die geboren is te Ingen. In de gemeente Eck en Wiel hebben de drie zondagse proclamaties onverhinderd doorgang gevonden. Het huwelijk is op 7 juli 1782 in de kerk van Eck en Wiel gesloten.

Voetnoten

Huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831) weergegeven.1 Op 14 juni 1782 zijn Willemina en Cornelis te Eck en Wiel in ondertrouw opgenomen. Dit volgens attestatie van ds. J. Stapelmoer te Eck en Wiel.2 Het gaat om Cornelis van den Berg die geboren en woonachtig is te Eck en Wiel en Willemina van Meerten die geboren is een woonachtig geweest is te Ingen. Zij hebben te Ingen onverhinderd de drie zondagse proclamaties gehad en zijn te Eck en Wiel in hun huwelijken staat bevestigd.

Voetnoten

Huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874)

Eerste blad van de huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.
Tweede blad van de huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 10 februari 1819 om tien uur in de ochtend verscheen het echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik. Dit was burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). De Rooij werd geassisteerd door zijn secretaris Johannes van Ommeren.

Cornelis Vermeer was twintig jaar oud en van beroep boerenknecht. Hij was geboren en woonachtig te Maurik en minderjarige zoon van Garret Vermeer en Hendrika van Schaik, beiden wonende te Maurik.
Maria van den Berg was één en twintig jaar oud, geboren te Ingen en woonachtig te Eck en Wiel.2 Zij was meerderjarige dochter van Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827), beiden wonende te Eck en Wiel.

De zondagse proclamaties hebben plaatsgehad op 24 januari 1819 en 30 januari 1819. Er is geen bezwaar tegen het voorgenomen huwelijk gekomen. Er zijn een drietal stukken overhandigd aan de ambtenaar:

  1. Een extract uit het doopregister van de Hervormde Gemeente te Maurik, waaruit blijkt dat de bruidegom is geboren op 16 (is doorgehaald) september 1798.3
  2. Een Certificaat dat de bruidegom voldaan heeft aan de wet op de Nationale Militie (dienstplicht).
  3. Een extract uit het doopregister van de Hervormde Gemeente te Ingen, waaruit blijkt dat de bruid geboren is op 26 maart 1797.

Hierna verklaart de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in naam van de wet dat Cornelis Vermeer en Maria van den Berg getrouwd zijn.

Als getuigen waren aanwezig:
1. Thomas Janssen (±1757-?), twee en zestig jaar oud.4 2. Willem Berntsen (?) (±1775-?), van beroep assessor van de gemeente en vier en veertig jaar oud.
3. Cornelis Verkerk (±1787-?), twee en dertig jaar en van beroep arbeider.
4. Thomas ? (±1786-?), drie en dertig jaar oud en van beroep veldwachter.

Enkelen hebben verklaard niet te kunnen schrijven omdat ze dat niet geleerd hebben. Daardoor konden ze de akte niet ondertekenen. Alle getuigen zijn woonachtig in de Gemeente Maurik.

Voetnoten

Doopinschrijving van Maria van den Berg (1797-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van den Berg (1797-1865) weergegeven.1 Maria werd op 26 maar 1797 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar ouders waren Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827). Als doopgetuige was Maria van den Berg (1760-1832) aanwezig, zij was de huisvrouw van Klaas van Meerten (?-?).2 Maria werd op 12 maart 1797 geboren.

Voetnoten

Overlijdensbericht van Cornelis van den Berg (1794-1810)

Hierboven wordt het overlijdensbericht van Cornelis van den Berg (1794-1810) weergegeven.1 Cornelis is overleden op 10 februari 1810 te Eck en Wiel in de leeftijd van 16 jaar.2 Hij laat zijn beide ouders en twee zussen achter. De aangifte is op dezelfde datum als zijn overlijden gedaan.

Voetnoten

Doopinschrijving van Cornelis van den Berg (1794-1810)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis van den Berg (1794-1810) weergegeven.1 Cornelis wordt op 2 februari 1794 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Hij is de zoon van Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827). Als getuige is Jannigje van Meerten (±1759-1822) aanwezig, zij is de huisvrouw van Cornelis Timmer (1753-?).2 Cornelis werd op 30 januari 1794 geboren.

Voetnoten

Doopinschrijving van Janna van den Berg (1791-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Janna van den Berg (1791-?) weergegeven.1 Janna werd op 19 juni 1791 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Zij was een dochter van Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827). Als doopgetuige was Bartje Timmer (?-?) aanwezig, zij was de huisvrouw van Claas van Meerten (?-?).2 Janna werd geboren op 3 juni 1791. Ze is vermoedelijk in haar kinderjaren (en vóór 1809) overleden, omdat ze niet meer wordt vermeld bij het overlijden van haar zus Cornelia.3

Voetnoten

Overlijdensbericht van Cornelia van den Berg (1789-1809)

Hierboven wordt het overlijdensbericht van Cornelia van den Berg (1789-1809) weergegeven.1 Cornelia is op 21 oktober 1809 te Eck en Wiel overleden in de ouderdom van 20 jaar. Ze laat haar beide ouders, één broer en drie zussen achter. De aangifte werd op 22 oktober gedaan.

Voetnoten