Home » Excursie

Categorie archieven: Excursie

Leerlingen, bever en groene keutels

Opheusden – Leerlingen van De Hervormde School met ir. Henk van der Kooij op natuurexcursie bij het Baggergat. Bron: Ir. Henk van der Kooij.

Wat leuk: of ik mee wilde met een natuurwandeling van leerlingen bij het Baggergat! Vrijdag 12 januari stond ik bij het beginpunt. Even later zag ik een groep leerlingen van De Hervormde School onder aanvoering van juf M. Egglij aankomen. Al gauw ontmoetten we elkaar.

Een rustige groep, geen krijskippen. “Wie ziet er iets bijzonders ?” Ze ontdekten de langwerpige nestkast in een boom. “Een uilenkast. Welke soort?” Het was grappig dat menig leerlingen het geluid van de Bosuil wel, maar het geluid van de meer voorkomende Steenuil niet kende.

Even later liepen we langs het Baggergat. Wilde Eenden, Kuifeenden, Fuut in winterkleed, veel Meerkoeten. Het looppad was bezaaid met groene Meerkoetkeutels. Groen: Meerkoeten eten nu vooral gras. Ik vertelde dat ik al fietsend wel eens helemaal leeg was, het dan betreurde dat ik geen gras kon eten.

Wij verteren dat niet . Wij liepen verder, sommigen met een stuk hout, anderen gooiden wat op het ijs. Herkent u uw jeugd? Een leerling vond een bevertak. Helemaal kaal gevroten. Bevers eten bast als voedsel. Even later klommen er leerlingen op een dikke boomstam die deels op land, en deels boven water lag. Juf Egglij: mooi voor een groepsfoto! U ziet het resultaat.

Verderop zagen we groene ganzenkeutels. De uitwerpselen hadden veelal een wit kapje. Ik had dit nog nooit zo gezien. Vogels hebben geen aparte afvoerkanalen voor urine en uitwerpselen. Ganzenuitwerpselen hebben daardoor vaak een wit urinekapje! Bijzonder verrijkend zo’n tocht met leerlingen vlak bij school!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Het GemeenteNieuws. De volledige bronvermelding luidt: Kooij, H. van der, 2024, Wonderlijk dat samen (op)trekken, Het GemeenteNieuws 23 (4): 1.

‘Expeditie Israël’ onderstreept de (historische) betrouwbaarheid van de Bijbel

In augustus 2019 bezocht ik de tentoonstelling ‘Expeditie Israël‘ van Stichting Christenen voor Israël over het land van de Bijbel. Deze tentoonstelling wil de bezoeker kennis laten maken met het land van de Bijbel, mogelijk om aan te moedigen zelf het land van de Bijbel te bezoeken. De tentoonstelling brengt de geschiedenis van Israël tot leven en laat zien dat de Bijbel een (historisch) betrouwbaar boek is. Een bezoek is aan te raden!

We starten de tentoonstelling met een ‘incheck’ bij de balie van het ‘vliegveld’. We laten onze koffer achter en lopen de tentoonstellingsruimte in, de reis is begonnen. We beginnen bij Abraham en zijn tent. We lezen over Hebron en dat daar de familie van Abraham begraven ligt. In de spelonk van Machpela. ‘Machpela’ betekent in het Hebreeuws ‘dubbel’. Volgens het bord verwijst dat waarschijnlijk naar het gegeven dat de spelonk uit twee ruimtes bestaat. Het huidige gebouw dat over de spelonk is gebouwd, stamt uiteraard niet uit de tijd van Abraham. Het is in de Byzantijnse tijd (1100-1300) gebouwd. “De grot waarin de aartsvaders en hun vrouwen liggen begraven, is sinds 1490 niet meer toegankelijk.” Verderop in de tentoonstelling komt de stad Hebron nog een keer voor. Dan gaat het over Kaleb die deze stad tot een erfelijk bezit kreeg. We zien op het bord dat daarover gaat ook een prachtige tijdbalk met daarop Hebron van 2000 v. Chr. tot heden.

Veel te bekijken

We lezen over Bethlehem (zie kader hieronder voor een belangrijke ontdekking), de Jordaan, Jericho, Nazareth (de plaats waar de Heere Jezus opgroeide), het meer van Galilea, de Samaritanen, Samaria (met het graf van Jozef), de poorten van Jeruzalem en de muren van Jeruzalem. We gaan daar allemaal niet op in om niet te veel van de tentoonstelling weg te geven. Het is aan te raden om dat deze week óf volgend jaar zelf te bestuderen. De tentoonstelling was tot en met 31 augustus 2019 in Nijkerk te bezoeken. Vrijwel iedere zomer is er weer een tentoonstelling over Israël in het expeditiecentrum. Hou daarvoor de website van Stichting Christenen voor Israël in de gaten.1

GEGEVENS
In 2012 werd door Israëlitische archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. Ze vonden bij opgravingen een zegel met daarop de naam van de stad Bethlehem in het oud-Hebreeuws. Het zegel bleek wel 2700 jaar oud te zijn en stamde uit de periode van de Eerste Tempel. Volgens de archeologen werd het zegel waarschijnlijk gebruikt voor de verzegeling van belastingbetalingen aan de koning van Jeruzalem. Het toont aan dat de stad Bethlehem waar in de Bijbel over gesproken wordt, echt bestaan heeft. Weer een opgraving die laat zien dat de Bijbel betrouwbaar is!
Bron: Bord 6 over Bethlehem in de tentoonstelling Expeditie Israël.

Jericho

Alles wijst erop dat de makers van de tentoonstelling de Bijbel als historisch betrouwbaar zien. In de tentoonstelling wordt bijvoorbeeld verwezen naar het werk van dr. Wood die zou hebben aangetoond dat de muren van Jericho zijn ingestort. Men vond een grote graanvoorraad in Jericho, dat is bijzonder want graan werd na een verwoesting altijd meegenomen omdat het heel erg duur was. “Maar in de Bijbel lezen we dat dit anders was voor de Israëlieten: van God mochten de Israëlieten niets buit maken maar moesten ze Jericho in brand steken. En dat zie je precies terug in de ruïnes: je vindt er sporen van brand en voorraden onaangeroerd graan.

Kinderen

De tentoonstelling is ook geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen een fotoquiz oplossen waarbij ze na het invullen een prijs kunnen winnen: een placemat van het land Israël. Ook kunnen ze zelf graan malen en waterputten. Daarnaast kunnen ze op een tafel een muur bouwen. Als de kinderen de muur gebouwd hebben en op een knop drukken, begint de tafel te trillen en storten de muren in. Dit om de kinderen te laten indenken hoe dat bij Jericho geweest moet zijn. Vlak bij de uitgang kunnen ze zichzelf verkleden en kunnen ze te werk gaan als archeoloog door ‘puin’ te zeven op zoek naar waardevolle vondsten. Vooraf of na afloop kunnen de kinderen een bakje warme chocolademelk drinken en een koek eten.

Video

Een video over een reis door de tijd in het land van de Bijbel maakt de reis door de tentoonstelling Expeditie Israël compleet. De woordvoerder in de video geeft aan dat er talloze vondsten zijn gedaan die een beter beeld kunnen geven in het leven in het land van de Bijbel door de eeuwen heen. De video gaat met ons terug naar Abraham, waarbij Abraham de spelonk van Machpela koopt. De tweede geschiedenis die wordt besproken gaat over de herders in de velden van Efratha. De derde geschiedenis gaat over de Samaritaanse vrouw die midden op de dag water put en daar met de Heere Jezus in gesprek raakt. Al deze geschiedenissen komen tot leven als je jezelf waant in die tijd en door het landschap loopt. Een land(schap) dat vandaag nog steeds te bezoeken is, want daar is het de Stichting Christenen voor Israël vermoedelijk om te doen.

GEGEVENS

IsraëlCentrum
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk
033-2458824

Openingstijden
Maandag – vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur (alleen IPC-winkel en tentoonstelling)
De tentoonstelling Expeditie Israël is te bezoeken tot en met 31 augustus 2019.
Toegang is gratis.

Ik schreef dit artikel in 2019 na een bezoek aan het Israëlcentrum met het gezin.

Voetnoten