Home » Artikelen geplaatst door Logos Instituut

Auteursarchief: Logos Instituut

PERSBERICHT: Logos Instituut school theïstisch evolutionisten bij

DE BILT, 23 OKTOBER 2019 – Onlangs verscheen het boek “En God zag dat het goed was: Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen” dat door veel van de 26 auteurs gezien wordt als een aanvulling op het twee jaar geleden uitgekomen boek van Gijsbert van den Brink “En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie”. De bijdragen aan het nieuwe boek zijn vooral geschreven door theologen en filosofen, waarvan de meesten de (neo)darwinistische evolutietheorie aanvaarden en de theïstisch evolutionistische richting van Van den Brink volmondig of aarzelend onderschrijven.

Logos Instituut wijst deze conclusie radicaal af. Ten eerste omdat het theïstisch evolutionisme met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming strijdig is met de openbaring in de Schrift, maar ook omdat veel (recente) natuurwetenschappelijke waarnemingen niet te rijmen zijn met deze “deep time” en “common descent”. Op de zwakke en onjuiste kanten van het (neo)darwinistische evolutiemodel, zoals deze wordt verwoord in de appendix van “En God zag dat het goed was”, is reeds in een aantal artikelen, o.a. in het Reformatorisch Dagblad, gewezen.

Meermaals heeft Logos Instituut aanhangers van het theïstisch evolutionistische model erop aangesproken zich meer te verdiepen in wat er door tegenstanders daarvan in wetenschappelijke artikelen en boeken is geschreven. Vaak kwamen daarop reacties als “dat heb ik lang geleden al eens gedaan” of “daar ga ik mijn geld/tijd niet aan besteden”. En dat blijkt ook nu weer uit de bronnen die genoemd worden in “En God zag dat het goed was”.

Daarom komt het Logos Instituut met cadeautjes voor de betrokkenen bij het boek “En God zag dat het goed was”: de uitgever, de redacteuren, de auteurs, de sprekers tijdens de presentatie en het novembercongres over het boek, ook de enkelingen die de theïstisch evolutionistische visie niet aanhangen. Allen ontvangen het boek “Genetic Entropy” van dr. John C. Sanford op woensdag 23 oktober in de bus (meestal op hun werkadres). In het boek toont Sanford (emeritus hoogleraar Cornell University), vanuit allerlei bronnen aan dat het genetisch verval bij alle organismen -en dus ook de mens- zo snel gaat dat zij meerdere duizenden jaren niet kunnen overleven. Het geringe aantal gunstige mutaties kan daartegen niets uitrichten. Evolutie van eencellige naar mens is hierdoor gewoonweg een onmogelijkheid. En dat is slechts één van de problemen voor het (neo)darwinistische evolutiemodel.

Logos Instituut hoopt en bidt dat dit boek een aanzet mag zijn voor het heroverwegen van de positie betreffende het onderwerp schepping-evolutie en dat het naar meer mag smaken.

Op de website van Logos Instituut is de brief te lezen die met de verzonden boeken is meegestuurd (https://logos.nl/wp-content/uploads/2019/10/Brief-boek-Sanford.pdf) evenals een eenvoudige journalistieke impressie van de inhoud van het boek “Genetic Entropy”: https://logos.nl/genetic-entropy-genetisch-verval-de-stille-moordenaar-een-vernietigend-argument-tegen-evolutie/.

PERSBERICHT: Nieuw geval van discriminatie in academische kring: christengeoloog mag geen onderzoek doen in Grand Canyon

De Bilt – Een prominent Amerikaans geoloog is vanwege zijn religieuze overtuiging toestemming geweigerd om onderzoek te doen in de Grand Canyon. Daarom heeft Alliance Defending Freedom (ADF) op 9 mei jl. een rechtszaak aangespannen. De wetenschapper in kwestie, dr. Andrew Snelling, geeft aan dat zijn vrijheden als wetenschapper en burger zijn geschonden. Door Grand Canyon National Park (GCNP) werd de geoloog vanwege zijn religieuze overtuiging tweemaal een vergunning geweigerd om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van aardlagen in de Canyon. Logos Instituut is verontrust over de verdere inperking van de academische en religieuze vrijheden in de Verenigde Staten en ziet parallellen met de onrust in academische kringen in Nederland en het verzoek vanuit de Tweede Kamer aan de KNAW om onderzoek te doen naar inperking van die vrijheid.

Discriminatie

Volgens de advocaten van ADF is dit een duidelijk geval van discriminatie tegen Snelling. De problemen begonnen in 2013. Snelling volgde toen de officiële procedure die geldt voor het indienen van een onderzoeksvoorstel, dat puur draaide om toestemming om ter plekke onderzoek te doen, niet om financiële tegemoetkoming. Dat onderzoeksvoorstel werd daarna bekeken door enkele personen. Helaas besteedden de reviewers nauwelijks tijd aan de inhoud van het onderzoeksvoorstel maar des te meer aan de religieuze overtuigingen van Snelling. Vanwege deze religieuze overtuigingen werd dit voorstel uiteindelijk verworpen. In 2016 vroeg Snelling opnieuw een vergunning aan. Nu werd de procedure ernstig vertraagd en daarmee werden de kosten van het onderzoek flink opgeschroefd, met uiteindelijk een afwijzing tot gevolg. Er zijn volgens ADF geen gronden voor de weigering van dit voorstel. Uit documenten van het park blijkt bovendien dat geen enkele andere wetenschapper dergelijke belemmeringen ervaren heeft. Volgens ADF en Snelling zouden christenen niet behandeld moeten worden als tweederangsburgers en christengeologen zouden net zoals iedere andere geoloog de vrijheid moeten krijgen om onderzoek te doen.

Commentaar Logos

Logos Instituut, een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met vragen rond geloof en wetenschap, is zeer bezorgd over deze ontwikkeling. Jan van Meerten van Logos Instituut: “Academische vrijheid houdt in dat een wetenschapper ongeacht levensbeschouwing, huidskleur of politieke of religieuze voorkeur onderzoek mag doen. Ook in ons land staat dit onderwerp gelukkig nadrukkelijk op de agenda. Dit jaar nog werd hierover een motie ingediend door twee leden van onze Tweede Kamer. De motie riep de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op om te onderzoeken of academische vrijheid in het geding is in Nederland. De indieners zijn van mening dat de vrije wetenschap nooit gehinderd mag worden door verschillen in morele of politieke meningen. Een voorval als dat van dr. Snelling zou in het onderzoeksrapport van KNAW donkerrood kleuren.

Academische vrijheid

Een van de verzoeken die Snelling had gedaan, was om ongeveer 40 monsters te mogen nemen op diverse locaties in de Grand Canyon. Snelling wilde de monsters nemen bij plooien in de Canyon om te onderzoeken hoe deze lagen ontstaan zijn. Waren ze nog zacht toen ze plooiden en hoe zou dit dan passen binnen een veronderstelde periode van 450 miljoen jaar? Maar het onderzoek van dr. Snelling werd kennelijk gezien als een bedreiging voor de naturalistische gedachte dat de aardlagen in deze Canyon ontstaan zouden zijn in een periode van miljoenen jaren.

Snelling geeft aan dat het in deze zaak allemaal draait om de van vrijheid van een wetenschapper: “Om wetenschap te bedrijven zonder dat het een religieuze lakmoesproef moet doorstaan. De monsters uit GCNP, die ik niet mag nemen, zullen worden onderworpen aan een standaard verwerking in het lab op een wijze zoals een wetenschapper die zou uitvoeren. De resultaten zullen in een algemeen toegankelijk publicatiemedium worden gerapporteerd. Alle wetenschappers zullen op grond hiervan dus hun eigen conclusies kunnen trekken, of ze het nu wel of niet eens zijn met mijn levensbeschouwelijke interpretatie van de geschiedenis van de aarde.

Bronnen:
(1) https://adflegal.blob.core.windows.net/web-content-dev/docs/default-source/documents/case-documents/snelling-v.-united-states-department-of-interior/snelling-v-united-states-department-of-interior—complaint.pdf?sfvrsn=4
(2) https://answersingenesis.org/about/press/2017/05/09/discrimination-lawsuit-filed-christian-geologist-grand-canyon/
(3) https://oorsprong.info/motie-voor-vrije-wetenschap-duisenberg-en-straus-dienen-een-motie-in-om-academische-vrijheid-te-bevorderen/

Dit persbericht werd in 2017 verstuurd.

PERSBERICHT: Congres ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022

Op 22 oktober 2022 D.V. houdt Fundamentum in samenwerking met Geloofstoerusting en Logos Instituut haar jaarlijkse congres. Het is een hybride congres met zowel een livestream als bezoekersmogelijkheid.

Ondanks de grote zorgen bij Jan van Meerten (Fundamentum) gaat het geplande congres ‘Bijbel & Wetenschap’ op 22 oktober in Hardinxveld-Giessendam door. Eind augustus is er goed overleg geweest tussen Jan van Meerten en Kees van Helden (Logos Instituut). Jan heeft besloten om de uitvoering en verdere organisatie aan Logos Instituut over te dragen. De gezondheid van Jan laat het niet toe om de benodigde tijd te besteden aan dit congres. Wel hoopt hij die dag bij de opening aanwezig te zijn.

De sprekers voor deze dag zijn:

  • Dr. Benno Zuiddam (nieuwtestamenticus en classicus) over: De rol van Schriftgezag in de Vroege Kerk.
  • Dr. Peter Korevaar (sterrenkundige) over: Onze aarde – een speciale planeet voor leven en onderzoek.
  • Drs. Hans Hoogerduijn (fysisch geograaf) over: Rekolonisatie en de aardgeschiedenis: hoe de zondvloed en de roerige periode erna geschiedenis schrijven.
  • Dr. ir. Gert Kema (fytopatholoog) over: De rol van schimmels in Gods schepping.
  • Dr. Peter Borger (moleculair bioloog) over: Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming.
  • Dr. ir. Gijsbert Korevaar (industrieel ecoloog) over: Scheppingsgeloof en rentmeesterschap: bijbelse waarden en zorg voor de schepping.
  • Dr. Todd Wood (bioloog en biochemicus) over: A creationist biosystematic method: The current status of baraminology.
  • Dr. Matthew McLain (paleontoloog) over: Mammal-like reptiles: Synapsids and the evolution of mammals, a different view.

Voor het volledige programma en aanmelden voor deze dag, zie logos.nl/congres2022.

We zien uit naar een gezegend samenzijn. Men kan zowel op locatie als online van het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ genieten. Er wordt een entree van 10 euro per persoon gevraagd, welke aan de deur voldaan kan worden. Dit bedrag is inclusief een lunchpakketje in de middag. Uiteraard kan er naast het entreegeld ook een vrijwillige bijdrage gedaan worden. Het avondprogramma is slechts via de livestream te volgen.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Fundamentum: https://oorsprong.info/persbericht-congres-bijbel-wetenschap-2022/.
(2) CVandaag: https://cvandaag.nl/92921-jaarlijks-congres-bijbel-en-wetenschap-op-22-oktober.
(3) Eeninwaarheid.info: http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2208.