Home » Artikelen geplaatst door Leendert van Wezel

Auteursarchief: Leendert van Wezel

Weerbaar in een seculiere wetenschappelijke wereld – Bespreking ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’

Recent las ik de brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’, een uitgave van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, geschreven door dr. F.G. Immink. Dit is een belangrijke en goede brochure die ik graag aanbeveel.

Voor onze jongeren die gaan studeren in onze door en door seculiere maatschappij is het van groot belang dat ze ook in de wetenschappelijke wereld hun houvast blijven vinden in het Woord en dat ze kritische vragen durven stellen bij aannames waarop wetenschappelijke theorieën zijn gebaseerd. Iedere vorm van wetenschap gaat immers uit van een voorafgaand wereldbeeld. Wat is het van groot belang dat we onze jongeren leren dat we ‘het profetische Woord hebben, dat vast en zeker is’ ( 2 Petr. 1:19) en dat we op grond van dat Woord zeker mogen weten dat ‘de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan uit wat zichtbaar is’ (Hebr. 11:3).

Aandacht daarvoor in onze scholen en kerkelijke gemeenten is nodig. Aandacht voor de toerusting van onze jongeren waardoor ze mogen leren vast te staan op het Woord is onmisbaar. Een christenjongere mag weten niet een soort achtergebleven figuur te zijn die nog in mythes, legendes of fabels gelooft. Juist een christenjongere mag zonder gene of schaamte participeren en zich ontwikkelen in de wetenschap en die kritisch bevragen op atheïstische of seculiere aannames. Voor een christen biedt de wetenschap met al haar nieuwe inzichten juist steeds nieuwe lofzangen op de oneindige grootheid en wijsheid van onze Schepper.

Deze brochure biedt een waardevol bijbels houvast voor het als christen staan in de wetenschappelijke wereld en is het waard om met onze jongeren die gaan studeren, besproken te worden. Het is van harte mijn wens dat in onze gemeenten en scholen deze toerusting voor onze jongeren vorm krijgt, biddend dat de Heere jonge mensen door Zijn Geest verandert en vernieuwt en hen getuigen wil laten zijn van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, ook en juist in de seculiere wereld van de wetenschap.

De brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’ is te bestellen door het overmaken van 6,00 euro (incl. porto) op rekening NL25 INGB 0002 9370 21 t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn o.v.v. brochure ‘Schepping’ én uw adres. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt 5,00 euro per stuk.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Waarheidsvriend. De volledige bronvermelding luidt: Wezel, L. van, 2023, Weerbaar in een seculiere wetenschappelijke wereld, De Waarheidsvriend 111 (35): 11 (artikel).