Home » Artikelen geplaatst door Hendrik Vieroot

Auteursarchief: Hendrik Vieroot

Op de Geestelyke Mengelstoffen van den Wel Eerw. Godvrugtigen Heere Gerardus van Aalst

OP DE

GEESTELYKE MENGELSTOFFEN

VAN DEN

Wel Eerw. Godvrugtigen HEERE

GERARDUS VAN AALST.

Waardig en Getrouw Leeraar, in de Gemeinte van
J. Christus, te WESTZAANDAM.

Geagte Leeraar, die Uw Mond en Pen met vlyt
Besteedt in s’Heeren dienst, ten spyt van die ’t benyt.
Die leert, vermaant, vertroost, bestiert in regte wegen;
Die ’t kreupele verbindt, die niemant laat verlegen
Zoo als dit Schrift getuigt, waar in op ieder blad
Gezien wordt, dat Gy hebt een ryke wysheids schat;
Ja dat Gy Godvrugt weer met waarheid zaam te paren:
God zegen Uwen dienst in ’t klimmen van Uw jaren.

Gelukkig Westzaandam! dat zig nog steeds verheugd
In eenen Leeraar, die het frisse van zyn jeugd
En gryze jaren tot uw stichting wil besteden,
Op dat Gy met Hem zoudt het regte spoor betreden;
En langs den Zuivren weg en ’t ware deugden pad,
Geraken aan het einde in Zions Hemelstad:
Om daar Jehovahs Lof met Liederen en Psalmen,
Voor Eeuwig, stooreloos, volvrolyk uit te galmen.

H. VIEROOT.