Home » Geofysica

Categoriearchief: Geofysica

‘The Geophysics of the Flood’ – Dr. Kurt Wise sprak over Catastrophic Plate Tectonics op een congres van ‘Is Genesis History?’

In 2017 organiseerde ‘Is Genesis History?’ een conferentie over ‘Bijbel & Wetenschap’. Geoloog en paleontoloog dr. Kurt P. Wise sprak over de geofysica achter de zondvloed. De lezing gaat over Catastrofale Plaattektoniek (CPT). Met dank aan Is Genesis History? kunnen wij deze opname delen. De opname is met Nederlandse ondertiteling, maar er staan wel een aantal fouten in. Bekijk ook de twee andere geologische lezingen van dr. Kurt Wise op deze website (hier en hier).

Woensdag 19 juli 2023 – Derde en laatste officiële presentatiedag van de ICC

Vanmorgen blikken we vooruit op de derde en laatste presentatiedag van de International Conference on Creationism (ICC). We hebben al verschillende mooie onderzoeksonderwerpen langs zien komen en zien uit naar de publicatie van de papers, posters en abstracts. Wanneer ik aanwezig geweest was, had ik de volgende route genomen.

Papers, posters en abstracts over Catastrophic Plate Tectonics van geofysicus dr. John Baumgardner et al. zijn veelvuldig aanwezig op de International Conference on Creationism (ICC) in Cedarville. Bron: Wikipedia.

Om moverende redenen kan ik deze keer niet aanwezig zijn, maar ik volg de ICC met belangstelling vanaf het bed. Voor zo ver dat gaat, want de proceedings staan nog steeds niet online. Hoewel het vooral een Amerikaans/Angelsaksisch congres is, zijn de onderwerpen nuttig om ook in Nederland te gebruiken. Ik zou graag zien dat er over vijf jaar D.V. meer Europeanen, Aziaten en Afrikanen hun onderzoek publiceren. Ziende op de hoeveelheid academici buiten de VS die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof, zou dat toch moeten lukken.1

Sedimentologie

Deze dag volgt mijn hypothetische route vooral veel abstractpresentaties. Dat begint al bij de eerste sessie na het ontbijt. We zien vanaf acht uur twee abstracpresentaties in zaal HSC 211. Ben zeer benieuwd naar de lezing van sedimentoloog dr. Sarah Maithel met als titel ‘The Role of and Limits on Uniformitarian Principles in Creationist Sedimentoloy Research’. Kunnen creationisten uniformitarianistische sedimentatiesnelheden één op één over nemen. Een zeer belangrijke vraag! Jammer dat het slechts een abstract betreft. Dit onderwerp zou een volledige paper en presentatie nodig hebben. Ik heb veel waardering voor het Coconino-onderzoek van dr. Maithel.2 Gedegen werk en ik meen daarom ook dat zij inderdaad de aangewezen persoon is om een dergelijke ingewikkelde lezing te houden. Na haar korte abstractpresentatie, wordt er een abstract gepresenteerd door de paleontologiestudent Caleb LePore. Hij hield tijdens Origins 2023 afgelopen zaterdag ook al een korte presentatie over zijn promotieonderwerp de Phytosauriërs.3 LePore promoveert momenteel aan de Loma Linda University.4 Een deel van zijn onderzoek presenteerde hij onlangs op een conferentie van de Geological Society of America.5 Het werk van LePore is een voorbeeld voor creationistische studenten wereldwijd: Pak een ingewikkeld onderwerp bij de horens, publiceer of presenteer daarover en schrijf uiteindelijk een proefschrift.

IJstijden

Er wordt door creationisten relatief veel onderzoek gedaan naar de ijstijden. Een periode van bittere koude die voor vrijwel alle creationisten volgde ná de zondvloed. Tijdens de vorige ICC heeft atmosferisch wetenschapper dr. Steven Gollmer laten zien dat je na de zondvloed, met warm zondvloedwater, niet direct ijstijden krijgt. Door het warme zondvloedwater volgt eerst een subtropische/tropische periode en daarna pas een periode van bittere koude. Om negen uur kunnen we de resultaten van vervolgonderzoek door dr. Gollmer beluisteren en bestuderen. Zeer belangrijk! Mooi is ook dat dr. Jake Hebert tijdens de ICC ook een poster heeft over zijn ijstijdenonderzoek.6 Mogelijk zouden Hebert en Gollmer samen kunnen werken. De abstractpresentaties van David Winsberg zijn ook interessant, maar helaas kun je maar op één plaats tegelijk zijn.

De biogeografie van dinosauriërs

Om tien uur zou ik mij weer begeven naar zaal HSC 211 voor de abstractpresentaties. De eerste twintig minuten worden gevuld door de presentatie van zoöloog dr. Marc Surtees. Hij hoopt te spreken over ‘A Creationist Model of Dinosaur Paleobiogeography’. Surtees is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. In 2018 had ik hem uitgenodigd voor een congres van Logos Instituut en verschillende lezingen voor diverse Reformatorische HAVO- en/of VWO-leerlingen. In 2018 was ik voornemens om met een aantal creationistische wetenschappers onderzoek naar dinosauriërs van de Csehbánya Formation in Hongarije te presenteren.7 Helaas is dat door omstandigheden niet gelukt. Al ging dat uiteraard om één dinosaurusecosysteem en niet om een volledige biogeografische verspreiding van de dinosauriërs. Surtees sprak op het congres van 2018 in twee lezingen over resp. vogel- en walvisevolutie. Na Surtees spreekt dr. Douglas Petrovich over ‘The Place of Radiocarbon Dating in a Young Earth Framework’. Zo’n lezing zou ook prima gegeven kunnen worden door de in Duitsland woonachtige wetenschappers dr. Peter van der Veen en dr. Uwe Zerbst.8

Catastrophic Plate Tectonics

Na een pauze van 10 minuten wordt de keuze om elf uur bijzonder lastig. Zowel de abstractpresentaties van dr. Brophy als het werk dat in de andere abstractpresentaties gepresenteerd wordt heeft m’n interesse.9 Vanwege het bestuderen van de grotten van Aggtelek, n.a.v een geologiereis naar Hongarije10, zou ik dan kiezen voor zaal HSC 211. Daar spreekt de eerste 20 minuten dr. Jeff Miller over ‘Hypogene Speleogenesis of Ozark Caves’. In 2022 sprak Miller al over grotvorming voor Origins 2022 van onder andere de Creation Geology Society.11 Ik hoop dat de speleoloog dr. Emil Silvestru deze abstract gereviewed heeft. De laatste officiële presentatie van deze dag en deze conferentie wordt gegeven door de geofysici dr. Sarah Petersen en dr. John Baumgardner. Beiden zijn gepromoveerd op een geofysisch onderwerp. Baumgardner heeft een groot aandeel in de opkomst en ontwikkeling van Catastrophic Plate Tectonics en het is mooi om te zien dat er een ‘nieuwe’ geofysicus opstaat om Baumgardner daarin te helpen en te ontlasten. Wanneer een theorie op één man zou moeten rusten, dan is dat armzalig. We zien deze ICC dat Baumgardner meerdere leerlingen heeft die werken aan Catastrophic Plate Tectonics. Daarmee is hij een voorbeeld van modelontwikkeling voor andere creationisten: leerlingen laten promoveren op detailgebieden van Catastrophic Plate Tectonics.

Middagprogramma

In de middag zou ik eerst deelnemen aan het rondetafelgesprek over ‘Biogeography in the Post-Flood Landscape’ onder leiding van de bioloog Chad Arment. Het laatste uur zou ik echter naar de SSC – Event Room gaan om daar de ‘James Webb Space Telescope Presentation’ te zien. Deze telescoop is onlangs geactiveerd in de ruimte en doet, voor zover ik dat kan overzien, baanbrekende ontdekkingen.12 Deze ontdekkingen versterken de discussie tussen naturalisten en creationisten over het ontstaan en de ontwikkeling van het universum. Om vijf uur is het vierdaagse congres (met drie dagen van officiële paper-, poster- en abstractpresentaties) ten einde. We zien uit naar de publicatie van de papers, abstracts en posters zodat het een en ander nog kan worden herkauwd en in detail kan worden bestudeerd.

Voetnoten

How to make the best Geodesic Grid? – Ing. Maarten ‘t Hart n.a.v. zijn nieuwste wetenschappelijke publicatie

In april 2022 publiceerde ing. Maarten ‘t Hart een wetenschappelijke publicatie in Journal of Computational Physics.1 Zijn paper kreeg de titel ‘The projection point geodesic grid algorithm for meshing the sphere‘.2 Het gaat over het maken van geodetische rasters (Geodesic Grid). Deze geodetische rasters worden gebruikt in de geofysica, meteorologie en bij het maken van (wereld)kaarten. Ing. Maarten ‘t Hart heeft nu ook een (Engelstalige) video gemaakt met uitleg hoe je dergelijke geodetische rasters het beste kan maken. Op het YouTube-kanaal van GeoDetective is deze video terug te kijken en met dank aan GeoDetective delen we deze video ook hieronder.

Voetnoten