16 maart 2019

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Henk Jan van Schothorst (MA) - De seksuele revolutie.
 • Drs. Hans de Wolf - Bijbelse poëzie: enkel schoonheid of ook zekerheid?
 • Klaas Roos (MA) - De evolutionaire verklaring van taal op haar woorden gepakt.
 • Drs Hans Hoogerduijn - IJstijden: Hoe passen die binnen een korte chronologie?
 • Drs. Ernst Jacobs - Geomorfologie als stille getuige van de zondvloed.
 • Jan van Meerten (B.Ed.) - Creationistisch onderzoek is zo gek nog niet.

 

20 oktober 2018

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Prof. dr. Cees Roos – Is er zekerheid te verkrijgen binnen de natuurwetenschappen?
 • Ir. Gert-Jan van Heugten – De dinosauriërs van de Lance Formation.
 • Dr. Jos Philippaerts – Plasmakosmologie.
 • Drs. Herman Ligtenberg – De kosmologie van Humphreys bekeken.
 • Drs. Hans Hoogerduijn – Hoe is het Limburgs Krijtlandschap ontstaan?
 • Jan Rein de Wit – De Noordzee als toendra, hoe is dat mogelijk?

 

17 maart 2018

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Dr. Gert van den Brink – Is openbaring ook een kennisbron?
 • Ruben Jorritsma (M.Sc.) – Wetenschapsfilosofie en evolutiebiologie.
 • Dr. Rianne Jacobs – Duurzaamheid en rentmeesterschap.
 • Prof. dr. ir. Wim de Vries – Is contra-evolutie gelijk aan klimaatsceptisch?
 • Dr. Peter de Jong – Wetenschap is ondergeschikt aan Gods Woord.
 • Drs. Hans Hoogerduijn – Het ontstaan van de Harz in creationistisch kader.

 

7 oktober 2017

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Drs. Pieter Bouma - Christendom, atheïsme en wetenschap.
 • Prof. dr. Mart-Jan Paul - Knelpunten van theïstische evolutie.
 • Dr. Peter Borger - Informatie, het genoom en intelligent ontwerp.
 • Dr. ir. Wim de Jong - De natuurlijke gang der dingen, evolutie en de thermodynamica.
 • Dr. Peter van der Veen - Klonken er geen bazuinen rond Jericho?
 • Dr. Pieter Lalleman - Hoe oud zijn de Evangeliën?

Bovenzaal

 • Alex Thomson (MA) - Hoe komt het dat Bijbelhandschriften verschillen?
 • Drs. Geert van der Veen - Het schrijfmes van Jojakim.
 • Prof. dr. Marc de Vries - Christelijke techniekfilosofie, bestaat dat?
 • Drs. Bert Kalkman en drs. Pieter Dirk Blom - Wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
 • Ir. Gert-Jan van Heugten - Hoe oud is ons zonnestelsel? Verschijnselen die wijzen op een jong zonnestelsel.
 • Ing. Maarten 't Hart - Meteorietinslagen, de zondvloed en een hitteprobleem.

 

18 maart 2017

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Gert van den Brink - Wetenschap en wereldbeeld.
 • Prof. dr. Jan Hoek - Zondeval, erfzonde en oorspronkelijke zonde.
 • Drs. Rafael Benjamin - Soortsvorming en filosofie.
 • Prof. dr. Hans Degens - Selectie voor perfectie of perfect door intellect?
 • Drs. Tom Zoutewelle - Massa-extincties in de aardgeschiedenis.
 • Drs. Pieter Bouma - Intelligent Design en biologie. Een positief kritische beschouwing.

Bovenzaal

 • Prof. dr. Pieter Siebesma - Een lesje Hebreeuws n.a.v. het zondvloedverhaal.
 • Dr. Siem de Marie - De gevaren van theïstische evolutie.
 • Drs. Ben Hobrink - Voedsel en hygiëne in OT-wetten, verrassend actueel.
 • Marco van Putten (B.Th.) - Archeologie en de Bijbel, conflict of harmonie?
 • Prof. dr. Dirk Jan Bakker - Overbehandeling: tot hoe ver moet je gaan, theorie.
 • Ali van Dijk - Overbehandeling: de praktijk.

 

15 oktober 2016

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Kees de Pater - Reformatie en wetenschappelijke revolutie: de Hooykaas-these.
 • Dr. Ad Prosman - Het einde van het christendom. Over Nietzsches visie op de geschiedenis.
 • Drs. Herman Ligtenberg - Natuurwetten als fingerprint van de Schepper?
 • Prof. dr. Cees Vuik - Wiskunde en Gods schepping.
 • Dr. Juleon Schins - Intelligent Design: een bruikbaar alternatief.
 • Ruben Jorritsma (M.Sc.) - De levensboom van Darwin.

Bovenzaal

 • Drs. Rob Visser - Over schepping past verwondering.
 • Drs. Leon Hartevelt - Gods voorzienigheid en Zijn onderhouding van de schepping.
 • Dr. Alfred Teeuw - Euthanasie: de waarde van het leven onderschat.
 • Dr. Ruth Seldenrijk - Alternatieve geneeswijzen, moeten we ze verwerpen, omarmen of iets tussenbeide.
 • Drs. Jan den Ouden - Gelovig kruisdragen bij de Puriteinen.
 • Dr. Bart van Egmond - Het vraagstuk van het kwaad. Augustinus' omgang met dit probleem. 

 

12 maart 2016

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Walter Hilbrands - De schepping in de Oudtestamentische theologie.
 • Prof. dr. Mart-Jan Paul - Is het begin van Genesis een reactie op Babylonische mythen? Een evaluatie van de these van John H. Walton over kosmologie en heilige ruimte
 • Drs. Piet den Breejen - Het ontstaan van leven: een evolutionair enigma?
 • Dr. Peter Borger - Genetica, chimpansees en de mens. Een kritische reflectie op de 1%-mythe.
 • Ing. Stef Heerema - Het vulkanisch ontstaan van de zoutlagen.
 • Ir. Gert-Jan van Heugten - Magnetische velden en een jong zonnestelsel.

Bovenzaal

 • Gabor Locht (MA) -  De Bijbel, een (on)betrouwbaar boek? De rol van vooroordelen in wetenschappelijke conclusies.
 • Dr. Maarten Klaassen - Schriftgezag en een historische Adam.
 • Dr. Henk Hofman - Verlicht of verblind? Een apologie tegen de verlichtingsfilosofie.
 • Zeger Wijnands (B.Th.) - Pesterijen, hoe te bestrijden?
 • Dr. Ronald de Graaf - De duistere Middeleeuwen toch niet zo duister? Over uitvindingen in de Middeleeuwen.
 • Mischa van der Giessen - Wie was er het eerst? Columbus en de ontdekking van Amerika.

 

10 oktober 2015

Op dit congres spraken een elftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Piet de Vries - De waarde van Alvin Plantinga voor de christelijke apologetiek.
 • Aris van Dijk (M.Sc.) - Wonderen en naturalisme.
 • Dr. ir. Wim de Jong - Mutatiebescherming: de grenzen van evolutie.
 • Prof. dr. ir. Hans Degens - Schepping en wetenschap.
 • Drs. Herman Ligtenberg - De koolstof-14-methode en wat kunnen we er mee binnen een scheppingsmodel?
 • Drs. Hans Hoogerduijn - De geologie van de Alpen in het licht van een scheppingsmodel.

Bovenzaal

 • Prof. dr. P.A. Siebesma - Een lesje Hebreeuws aan de hand van Genesis 3.
 • Drs. Bram Capellen - De kaderhypothese gewogen.
 • Prof. dr. ir. Henk Jochemsen - De maakbare mens. Technische ontwikkelingen.
 • Prof. dr. ir. Henk Jochemsen - De maakbare mens. Ethische aspecten.
 • Drs. Cees Stavleu - De vroege Filistijnen, een dilemma?
 • Dr. Pieter Lalleman - Archeologie en het Nieuwe Testament.

 

28 maart 2015

 

Op dit congres spraken een veertiental sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Prof. dr. Mart-Jan Paul - Genesis als basis voor de theologie van het Oude Testament.
 • Prof. dr. Wim van Vlastuin - Het belang van de leer van de leer van de schepping voor het geheel van de theologie.
 • Ruben Jorritsma (M.Sc.) - Moet wetenschap methodologisch naturalistisch zijn?
 • Dr. Ruth Seldenrijk - De beschermwaardigheid van het leven: het ongeboren leven.
 • Drs. Esmee Wiegman-van Meppelen Scheppink - De beschermwaardigheid van het leven: de laatste levensfase.
 • Dr. Peter Korevaar - Ons zonnestelsel op de keper beschouwd.
 • Dr. Tjaart Krüger - Gods grootheid, almacht en heerlijkheid in het heelal.

Bovenzaal

 • Dr. Ewald Mackay - Gods hand in de geschiedenis.
 • Dr. Henk Hofman - Het boeck der natuere en de geleerden van de 16e en 17e eeuw.
 • Dr. Kees de Pater - Hoe plat was de aarde voor Columbus? De mythe van de platte aarde.
 • Tjarko Evenboer - De locatie van de ark in oude overleveringen.
 • Ir. Gert-Jan van Heugten - Dino's en onze cultuurgeschiedenis.
 • Prof. dr. ir. Wim de Vries - Klimaatverandering, menselijke verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.
 • Dr. Henk Massink - Duurzaamheid: wat kunnen wij met dit begrip?

 

11 oktober 2014

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Dr. Henk Hofman - Schepping en evolutie. Wat is een betrouwbaar kompas: Bijbel of wetenschap?
 • Prof. dr. Marc de Vries - Wetenschapsfilosofische argumenten in het schepping-evolutie-debat.
 • Ruben Jorritsma (M.Sc.) - Biologische argumenten in het schepping-evolutie-debat.
 • Ir. Gert-Jan van Heugten - Zijn radiometrische dateringen betrouwbaar?
 • Kees van Helden - Seksualiteit. De waarde van de schepping voor de seksuele opvoeding.
 • Dr. Ing. Bea Zoer - De beschermwaardigheid van het leven. Wat is de waarde van de schepping voor het leven?