Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan Marinus van Meerten (±1919-1982) en Dirkje van Lith (±1923-?)

Huwelijksakte van Jan Marinus van Meerten (±1919-1982) en Dirkje van Lith (±1923-?)

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Jan Marinus van Meerten (±1919-1982) en Dirkje van Lith (±1923-?).1 Jan Marinus en Dirkje verschenen op 9 juli 1942 voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ophemert om in het huwelijk te treden.

Jan Marinus van Meerten was drie en twintig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij is geboren te Zoelen en meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953). Jan was bij het huwelijk van zijn zoon zes en zestig jaar oud en landbouwer van beroep. Maaike was bij het huwelijk van haar zoon acht en zestig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Zoelen.

Dirkje van Lith was negentien jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Ophemert en minderjarige dochter van Dirk van Lith (1900-?) en Maria van Beest (1902-?). Dirk was bij het huwelijk van zijn dochter een en veertig jaar oud en van beroep transportarbeider. Maria was bij het huwelijk van haar dochter veertig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Ophemert.

De ouders van de bruid en bruidegom waren aanwezig bij de huwelijksvoltrekking en verklaarden toestemming te geven voor het voorgenomen huwelijk. De afkondiging van dit huwelijk, heeft geen tegenspraak opgeleverd, en heeft plaatsgevonden op 20 juni 1942 te Zoelen. Nadat de ambtenaar de huwelijksformaliteiten had afgehandeld en het stel bevraagd had, antwoordde zij bevestigend met ‘Ja’. Als getuigen waren aanwezig:

  • Johannes Barend van Lith (1890-1965), twee en vijftig jaar oud en van beroep berenhouder. Johannes Barend was de oom van de bruid en woonde te Wadenoijen.
  • Barend van Lith (1896-1949), vijf en veertig jaar oud en van beroep spoorwegarbeider. Barend was een oom van de bruid en woonde te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, huwelijksakten, 1942, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.