Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Extract uit de Genealogie der Heeren Van Brakel’ geschreven door Diederik Louis baron van Brakell tot den Brakell (1768-1852) – Een overzicht

‘Extract uit de Genealogie der Heeren Van Brakel’ geschreven door Diederik Louis baron van Brakell tot den Brakell (1768-1852) – Een overzicht

In het Gelders Archief te Arnhem is het ‘Extract uit de Genealogie der Heeren Van Brakel’ te vinden. Het extract telt zestien kantjes en is geschreven door mr. Diederik Louis baron van Brakel tot den Brakell (1768-1852). Hij was eveneens Heer van Vredestein en Over- en Nederasselt. Daarnaast advocaat, rechter en politicus namens de Liberalen.1 Omdat het extract ook nuttige informatie bevat over het geslacht ‘Van Meerten’ en diverse aangetrouwde telgen, wordt dit document getranscribeerd voor deze website. Op deze pagina een overzicht naar de afzonderlijke scans. Met dank aan het Gelders Archief dat zij deze scans beschikbaar hebben gesteld.2

Scan 1.

Voetnoten

  1. Op Wikipedia is er een artikel te lezen over deze baron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Louis_van_Brakell_tot_den_Brakell.
  2. Het document is hier te vinden: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0451&minr=25565598&miview=inv2&milang=nl.